Στις 5 Αυγούστου 2021, η υπουργική σύνοδος της G20 για την ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας, υπό την προεδρία των ιταλών υπουργών Οικονομικής Ανάπτυξης Giancarlo Giorgetti και του υπουργού Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης κ. Vittorio Colao. Η Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Anna Ascani συμμετείχε επίσης στη συνεδρίαση, η οποία αποτελεί μέρος της ημερήσιας διάταξης δραστηριοτήτων της ιταλικής προεδρίας της G20.

Η ιταλική Προεδρία της G20 επικεντρώνεται στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού ως θεμελιώδους εργαλείου για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, την κοινωνική ένταξη, τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι υπουργοί υπέγραψαν δήλωση στην οποία προσδιορίζονται 12 βασικές δράσεις που είναι αναγκαίες για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στην παραγωγή για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μόχλευση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης για τη συμμετοχικότητα των ΠΜΜΜΕ και την προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων
 • Μέτρηση, πρακτική και αντίκτυπος της ψηφιακής οικονομίας
 • Ευαισθητοποίηση και προστασία των καταναλωτών στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία
 • Προστασία και ενδυνάμωση των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Ενθάρρυνση της καινοτομίας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες
 • Συνδεσιμότητα και κοινωνική ένταξη
 • Ελεύθερη ροή δεδομένων με εμπιστοσύνη και διασυνοριακές ροές δεδομένων
 • Ψηφιακά εργαλεία για τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Ψηφιακή ταυτότητα
 • Ευέλικτος κανονισμός
 • Μετατροπή της ειδικής ομάδας σε μόνιμη ομάδα εργασίας

Οι 12 βασικές δράσεις περιλαμβάνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και αναφέρουν ρητά τη στήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (ψηφιακά εργαλεία για τις δημόσιες υπηρεσίες), θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων, στην επιδίωξη και τη διασφάλιση της ποιότητας, της διάδοσης και της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο αφορά το θέμα «μόχλευση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης για τη συμμετοχικότητα των ΠΜΜΜΕ και την προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων», όπου δίνεται προσοχή στον ιδιωτικό τομέα, και στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) να χρησιμοποιούν δεδομένα, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να ανταλλάσσουν ευκαιρίες και να οικοδομούν ταλαντούχο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

© G2012 δράσεις για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης: κοινή δήλωση των υπουργών ψηφιακών υπηρεσιών της G20

 

Αναδημοσίευση 12 Actions to accelerate digital transition: the G20 Digital Ministers’ joint Declaration, δημιουργήθηκε από Eleonora Censorii.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://www.g20.org/

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκτός ΕΕ

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία