Ψηφιακή Ενεργοποίηση του Νεανικού Ακτιβισμού

Η εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών άνοιξε νέους ορίζοντες για τον ακτιβισμό, επιτρέποντας την επέκταση του αντίκτυπό του και τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών πόρων για να δώσει φωνή σε εκείνους που επιθυμούν να εκφράσουν τα πιστεύω, τις αξίες και τις ανησυχίες τους. Η αυξητική τάση της χρήσης του ψηφιακού ακτιβισμού είναι ζωτική λόγω της πανδημίας Covid-19 και της δυσκολίας υλοποίησης εκδηλώσεων δια ζώσης. Ο ψηφιακός ακτιβισμός έχει αναδειχθεί ως ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη δημιουργία ευαισθητοποίησης για θεμελιώδη ζητήματα όπως το περιβάλλον, η απασχόληση και η εγκληματικότητα.

Το έργο DigiSMARTs έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει το νεανικό εργατικό δυναμικό της ΕΕ, παρέχοντας τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία σε οργανισμούς νεολαίας και εργαζόμενους, ενθαρρύνοντας τους να καλλιέργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να εξερευνήσουν τον ψηφιακό ακτιβισμό, συμβάλλοντας στην θετική αλλαγή των κοινωνιών ανά το παγκόσμιο.
Στο πλαίσιο τους έργου, έχουν δημιουγρηθεί μια πηγή ελεύθερης πρόσβασης που περιλαμβάνει συνολικά 4 εργαλειοθήκες, έτοιμες να εξερευνηθούν από νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας αλλά και δημιουργούς πολιτικών, που ενδιαφέρονται για τον ψηφιακό ακτιβισμό. Οι εργαλειοθήκες περιλαμβάνουν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια εκστρατεία ακτιβισμού από το μηδέν ή ακόμη και να συμμετέχει στην υποστήριξη μιας υφιστάμενης εκστρατείας. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοικτή για όλους, καθιστώντας την ψηφιακή ακτιβιστική εκπαίδευση προσιτή και προσφέροντας στην αποτελεσματική αλλαγή και ενδυνάμωση της νεολαίας στην ψηφιακή εποχή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://digismarts.eu/

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ