Η Λετονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών  (LIKTA), σε συνεργασία με τους εταίρους του Συνασπισμού Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Λετονίας, διοργάνωσε την Ψηφιακή Εβδομάδα στη Λετονία από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2023. Η εθνική ετήσια ενημερωτική εκστρατεία για την εκπαίδευση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 24 με τη συζήτηση «Ποιο θα είναι το Έτος Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Λετονία;». Η συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά στον λογαριασμό της TVNET και της LIKTA στο Facebook, την οποία παρακολούθησαν 4,487 επισκέπτες από ολόκληρη τη Λετονία.

Η Ψηφιακή Εβδομάδα στη Λετονία διοργανώθηκε στη Λετονία στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 και  ΟΛΩΝ των Ψηφιακών Εβδομάδων 2023, και φέτος πραγματοποιήθηκε στη Λετονία για 14η φορά!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακήρυξε το 2023 ως «Έτος Δεξιοτήτων», με τις ψηφιακές δεξιότητες να βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο της ΕΕ όσο και της Λετονίας. Αυτό τοποθετεί τις επιχειρήσεις και τα άτομα στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών δεξιοτήτων για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Ενώ τάσσεται υπέρ της πιο ενεργού χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, δίνεται επίσης προσοχή στην ψηφιακή ταυτότητα, την ασφάλεια και την κριτική σκέψη.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Εβδομάδα 2023» προσέφερε ευρύ φάσμα ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και μαθημάτων μάστερ σε ολόκληρη τη Λετονία. Οι δραστηριότητες κατανεμήθηκαν θεματικά σε πέντε ημέρες και κάλυπταν συναφή ζητήματα για τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική νεολαία και τους επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ.

Η εναρκτήρια συζήτηση της Ψηφιακής Εβδομάδας επικεντρώθηκε σε διάφορες πτυχές της ψηφιακής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων:

  • Ποιες ψηφιακές δεξιότητες θα καταστούν ιδιαίτερα σημαντικές στο μέλλον;
  • Ποιος είναι ο ρόλος και η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων;
  • Πόσο επιτυχημένη είναι η διατομεακή συνεργασία;
  • Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους ψηφιακών δεξιοτήτων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον  ψηφιακό μετασχηματισμό 2021-2027?

Η συζήτηση κάλυψε επίσης εν εξελίξει και προγραμματισμένα έργα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Λετονία. Επιπλέον, η γενική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξετάστηκε τόσο για την κοινωνία στο σύνολό της όσο και για τις επιχειρήσεις.

Συμμετέχοντες στη συζήτηση:

Η κα Agate Ambulte, σύμβουλος της ITC για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη,  δήμος Liepāja και εκτελεστική διευθύντρια του  πάρκου ψηφιακής καινοτομίας Liepāja,  συμμετείχε εξ αποστάσεως στη συζήτηση.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς και, για να παραμείνουμε επιτυχείς και ανταγωνιστικές, πρέπει να αναπτύξουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας δεξιότητες. Φέτος, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ψηφιακή ταυτότητα, την κυβερνοασφάλεια, την κριτική σκέψη και την ανάλυση δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Εβδομάδας, όλοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις και να ακούσουν απόψεις εμπειρογνωμόνων μέσω συζητήσεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι συζητήσεις αυτές θα εξετάσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει σήμερα η τεχνολογία», δήλωσε ο Signe Bāliņa, πρόεδρος της LIKTA.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμες σε κάθε πολίτη, συμπεριλαμβανομένων τόσο της τυπικής όσο και της συνεχούς εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Για την πλήρη αξιοποίηση των καθημερινών υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε δημόσιες δραστηριότητες και τη χρήση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη ως κοινωνία, πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, από τις βασικές έως τις υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες δεξιότητες. Στόχος μας είναι το 80 % του πληθυσμού να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που επανεξετάζουμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Λετονικής Ψηφιακής Εβδομάδας. Οι πολίτες σε ολόκληρη τη Λετονία έχουν ποικίλες και ελκυστικές ευκαιρίες να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υφυπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Gatis Ozols του VARAM.

«Το 2022 υπήρξε έτος μεγάλου δυναμισμού για τους ειδικούς στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας στον ψηφιακό χώρο της Λετονίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση από τις μόνιμες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο φέτος. Καθώς ο αριθμός και η ένταση των απειλών αυξάνονται σε ατομικό, εταιρικό και εθνικό επίπεδο, οι προκλήσεις της ψηφιακής ασφάλειας και της κυβερνοϋγιεινής βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όλων των τομέων της οικονομίας. Ο τομέας των ΤΠΕ είναι αξιόπιστος εταίρος για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων», που συνοψίζεται από τον Girts Ozols, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της LVRTC.

Η Gunta Arāja, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος διαρθρωτικών ταμείων του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης, τόνισε την κατάσταση: «Η ζωή στη Λετονία, την Ευρώπη και τον κόσμο τον 21ο αιώνα δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεγάλη σημασία και τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αύξηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας δημιουργούν ζήτηση για νέες δεξιότητες και γνώσεις. Σήμερα, οι ψηφιακές δεξιότητες καθίστανται εξίσου σημαντικές και αυτονόητες με τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής: επιτρέπουν την πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες, την επικοινωνία και την πλήρη συμμετοχή στις δημόσιες διαδικασίες και επηρεάζουν τη δική τους ποιότητα ζωής και την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών επικεντρώνεται στον εφοδιασμό των ατόμων με επικαιροποιημένες ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε στάδιο της ζωής, στην ενίσχυση του ρόλου της επιστήμης και της έρευνας και στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις.»

Ο κ. Jānis ZIEDIȘ, αναπληρωτής διευθυντής του KISC, εξέτασε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: «Όσον αφορά την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών στο εγγύς μέλλον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων αυτών στην κοινωνία. Οι βιβλιοθήκες ήταν ανέκαθεν σημαντικός εταίρος τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας κατάρτιση και συμβουλές στους πολίτες σχετικά με τις ευκαιρίες και τους πόρους που διατίθενται στο ψηφιακό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος των βιβλιοθηκών θα ενισχυθεί μόνο με την ταχεία ανάπτυξη του ίδιου του ψηφιακού περιβάλλοντος. Καθώς αναπτύσσονται η τεχνητή νοημοσύνη και διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, πολλές νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα εισέλθουν στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μεταβιβάσουμε αρκετά γρήγορα νέες πληροφορίες και δεξιότητες στους πολίτες. Η υποστήριξη των βιβλιοθηκών στο πλαίσιο αυτό θα είναι απαραίτητη.»

«Η γνώση που έχουν μέχρι στιγμής οι Λετονοί στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και η αυξανόμενη δημιουργικότητα των εγκληματιών του κυβερνοχώρου δεν αφορά το αν θα δεχθώ επίθεση στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά πότε. Για να μην συνειδητοποιήσουμε τη δήλωση αυτή, πρέπει να συνεργαστούμε όχι μόνο για να μιλήσουμε, αλλά και για να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την τακτική ανάπτυξη των γνώσεων σε αυτόν τον τομέα και, ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής εκπαίδευσης αποτελούν μία από τις προτεραιότητες του Tet. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ψηφιακής Ασφάλειας, ας πούμε και θα εξηγήσουμε τις τάσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, καθώς και τους πρακτικούς τρόπους για την προδραστική προστασία σας», δήλωσε ο κ. Uldis Tatarčuks, πρόεδρος του Tet Board.

Η εγγραφή του εναρκτήριου σεμιναρίου είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό LIKTA Facebook.

Περισσότεροι από 200 εταίροι, μεταξύ των οποίων ο κλάδος των ΤΠΕ, οι δημόσιες αρχές, οι δήμοι, οι βιβλιοθήκες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμμετείχαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Ψηφιακής Εβδομάδας 2023. Οι κύριοι εταίροι της, μαζί με το LIKTA, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κέντρο Συστημάτων Πολιτιστικών Πληροφοριών, το Tet και το Εθνικό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεόρασης της Λετονίας. Προσφέρουν περίπου 450 διαφορετικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια σε ολόκληρη τη Λετονία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της Ψηφιακής Εβδομάδας διατίθενται στη διεύθυνση: www.eprasmes.lv,  επισημαίνονται επίσης με hashtags #eprasmes23 #ADweeks23 και #EuropeanYearOfSkills.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Ψηφιακής Εβδομάδας 2023 χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του διατάγματος 2020-LV-IA-0217 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας στη Λετονία.

 

Αναδημοσίευση Digital Week 2023 in Latvia,  δημιουργήθηκε από Andra Krasavina

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Week 2023 opening event in Latvia

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ