Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο όραμα και στρατηγικά σχέδια για την επίτευξη ενός ψηφιακά μεταφερόμενου Europed έως το 2030. Η μετάβαση αυτή θα αποτελέσει ταυτόχρονα κίνηση προς τη δημιουργία μιας πιο κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής και ανθεκτικής οικονομίας. Φιλοδοξία της ΕΕ είναι να αναπτύξει μια Ευρώπη ικανή να επιδιώξει ένα βιώσιμο και ευημερούντα ψηφιακό μέλλον, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ψηφιακά κυρίαρχη σε έναν ολοένα και πιο ανοικτό και διασυνδεδεμένο κόσμο.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν συνέχεια της έκκλησης της προέδρου φον ντερ Λάιεν   για την επόμενη περίοδο της «ψηφιακής δεκαετίας» της Ευρώπης. Επιδιώκει επίσης να ανταποκριθεί στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  για μια «Ψηφιακή Πυξίδα» και βασίζεται στην ψηφιακή στρατηγική  της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020. Μια συμφωνηθείσα δέσμη ψηφιακών αρχών ήταν η πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα δρομολογηθεί σε πολλές χώρες, υλοποιώντας έργα και ένα σταθερό πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου· πρόκειται να γίνει η Ψηφιακή Πυξίδα. Η Πυξίδα καθορίζει μια κοινή δομή διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη, η οποία βασίζεται σε σύστημα παρακολούθησης που περιλαμβάνει ετήσια υποβολή εκθέσεων με τη μορφή φωτεινών σηματοδοτών. Οι στόχοι αυτοί θα παγιωθούν σε πρόγραμμα πολιτικής που θα συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Ψηφιακή Πυξίδα αναδεικνύει τις φιλοδοξίες που έχουν τεθεί για την επίτευξη έως το 2030 σε τέσσερα σαφή, βασικά σημεία:

 1. Πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακοί επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης: Έως το 2030, τουλάχιστον το 80 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
  2. Ασφαλείς, αποδοτικές και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές: Έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να καλύπτονται από δίκτυα 5G.
 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων: Έως το 2030, τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από το 90 % των ΜΜΕ θα πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης.
 3. Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών: Έως το 2030, όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο· όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Τα έργα μεταλλαξιογόνων χωρών αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε βασικές ικανότητες στην ΕΕ, με την Επιτροπή να το διευκολύνει συνδυάζοντας επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, με βάση τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να προσφέρουν τουλάχιστον το 20 % στον ψηφιακό τομέα. Πιθανά έργα είναι μια πανευρωπαϊκή διασυνδεδεμένη υποδομή επεξεργασίας δεδομένων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αξιόπιστων επεξεργαστών χαμηλής ισχύος και οι συνδεδεμένες δημόσιες διοικήσεις.

Τα ψηφιακά δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους αποτελούν το επίκεντρο του σχεδίου της ΕΕ για την ψηφιακή πρόοδο. Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι καίριας σημασίας για την αποτύπωση του πραγματικού κόσμου και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε να αναπτυχθεί ένα σύνολο ψηφιακών αρχών, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν πρόσβαση σε υψηλής συνύπαρξης και διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, για παράδειγμα. Αυτά μπορούν να κατοχυρωθούν σε συμφωνία μεταξύ των επίσημων φορέων και να παρακολουθούνται σε ετήσια βάση για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα ψηφιακά δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά.

Η ανάπτυξη μιας ψηφιακής Ευρώπης είναι επίσης απαραίτητη για τη διεθνή αλληλεπίδραση. Ο συνδυασμός των εσωτερικών επενδύσεων της ΕΕ με τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των νέων μέσων εξωτερικής συνεργασίας θα επιτρέψει στην ΕΕ να συνεργαστεί με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για την επίτευξη κοινών παγκόσμιων στόχων. Πράγματι, η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση νέου Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ.

 

Αναδημοσίευση Europe’s Digital Decade: A vision for digital transformation of Europe by 2030, δημιουργήθηκε από Anonymous.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ