Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, για να χαιρετίσω την ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), ενός Συνδέσμου με δυναμική παρουσία και ουσιαστική συμβολή στα πολυσύνθετα θέματα της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και τα κοινωνικά δρώμενα του τόπου. Και λέω κοινωνικά, διότι πιστεύω, και είμαι βέβαιος πως συμφωνείτε, πως ο κλάδος της τεχνολογίας συνδέεται άμεσα, πέραν από την οικονομία, και με την κοινωνική πρόοδο και ευημερία του τόπου.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την πλούσια δράση, και εκ μέρους του Υφυπουργείου να ευχαριστήσω για τις πολύτιμες εισηγήσεις και τη στενή και άκρως αποδοτική συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CITEA για την εκλογή τους και να ευχηθώ μία δημιουργική και παραγωγική θητεία.

Είμαι βέβαιος πως, υπό τη δική σας ηγεσία, ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει την πολυδιάστατη δράση του, ενδυναμώνοντας τον κλάδο και υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες της Πολιτείας για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος.

Ως επαγγελματίας του χώρου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως αντιλαμβάνομαι πλήρως τις μεγάλες προκλήσεις που εγείρονται μπροστά μας για την εκπλήρωση αυτού του τόσο πολυδιάστατου αλλά και τόσο σημαντικού στόχου – και αναφέρομαι στον στόχο της ψηφιακής μετάβασης. Όσο μεγαλύτερες όμως οι προκλήσεις, τόσο μεγαλύτερος και ο αντίκτυπος. Είμαι βέβαιος πως μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, οικοδομώντας μία ανταγωνιστική Κύπρο, που να μπορεί να συμβαδίσει με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής.

Αγαπητοί φίλοι,

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί βασική αναπτυξιακή συνιστώσα για τη χώρα μας, με ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Ο ιδιωτικός τομέας δεν αποτελεί απλά φορέα, αλλά τον στενότερό μας συνεργάτη για την επιτυχή και γοργή υλοποίηση των ψηφιακών μας επιδιώξεων. Τόσο σε επίπεδο θεσμικό, ως Σύνδεσμος δηλαδή, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων-μελών.

Είναι μεγάλη η ανάγκη και έντονη η απαίτηση για λύσεις και εργαλεία που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινή ζωή των πολιτών, των επαγγελματιών και των εταιρειών, καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι προσδοκίες είναι πολλές και οφείλουμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Τα επόμενα χρόνια αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία. Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και επιπρόσθετη κρατική επένδυση, έχουμε δρομολογήσει σειρά μεταρρυθμίσεων και τεχνολογικών έργων στον οριζόντιο άξονα της ψηφιακής διακυβέρνησης και ψηφιακής μετάβασης. Θα κινηθούμε σε δύο βασικές κατευθύνσεις: εργαλεία και λύσεις με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη, που θα αναπτύσσονται παράλληλα με την υλοποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τις ενέργειες για εκσυγχρονισμό των εσωτερικών μας δομών και των ευρύτερων υποδομών του κράτους. Ως παράδειγμα, αναφέρω την επιδίωξη για μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος, την υιοθέτηση σύγχρονης μεθοδολογίας και διεθνών καλών πρακτικών για ευέλικτους τρόπους ανάπτυξης, την αξιοποίηση οριζόντιων τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων σε όλο το φάσμα της κρατικής μηχανής αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πληροφορικής του κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε και στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο το νησί καθώς και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Κύπρου και όχι μόνο.

Κυρίες και Κύριοι,

Γνωρίζετε όλοι καλά πως η ψηφιακή εποχή απαιτεί να είμαστε προοδευτικοί, ευέλικτοι αλλά και προσεκτικοί. Προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα, μεταξύ άλλων, επιφέρουν λύσεις με πολυεπίπεδα οφέλη τόσο όσον αφορά στην εσωτερική λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Οι εταιρείες πληροφορικής, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, μπορούν όχι απλά να συμβάλουν αλλά να πρωτοστατήσουν στην αποστολή αυτή. Η πορεία είναι κοινή και το όφελος αμοιβαίο.

Πρόσφατο παράδειγμα των προοπτικών που παρουσιάζει μία τέτοια συνεργατική προσέγγιση είναι το πρόγραμμα «ICT Re-Up Skilling», που δίνει αφενός ευκαιρία κατάρτισης και προοπτική εργοδότησης σε άνεργους πτυχιούχους και αφετέρου επιχειρεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών του τομέα σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αριθμός εταιρειών-μελών του CITEA έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα ήθελα επί τούτου να απευθύνω κάλεσμα προς όλους όπως συμμετέχουν τόσο στην παρούσα όσο και σε άλλες μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόθεσή μου είναι να καθιερώσω έναν ανοικτό και παραγωγικό διάλογο με τις επιχειρήσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, μέσα από μια συμμετοχική – συνεκτική προσέγγιση, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικές πολιτικές και να αναπτύξουμε λύσεις που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της οικονομίας, όσο και του ίδιου του κλάδου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ ξανά τόσο το απερχόμενο όσο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Σας ευχαριστώ.

 

Αναδημοσίευση είδησης από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία