Η διαθεσιμότητα σύγχρονων, εύρωστων και ασφαλών υποδομών συνδεσιμότητας αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη ψηφιακή οικονομία και απαραίτητη προϋπόθεση για ένα λειτουργικό και καινοτόμο ψηφιακό οικοσύστημα. Παράλληλα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα καθιέρωσης της Κύπρου ως περιφερειακής πύλης δεδομένων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και προσέλκυσης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη όσον αφορά στις ψηφιακές της υποδομές, τόσο όσον αφορά την κάλυψη από δίκτυα σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας, όσο και τη διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών, με σημαντικές επενδύσεις τόσο από πλευράς παρόχων τηλεπικοινωνιών όσο και από πλευράς κράτους. Ορόσημο στην πορεία εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αποτελεί η αδειοδότηση των δικτύων πέμπτης γενεάς (5G) τον Ιανουάριο του 2021, που αποτελούν τη βάση για μια πλήρως κινητή, δυναμική και συνδεδεμένη κοινωνία, με έξυπνες και καινοτόμες εφαρμογές σε τομείς όπως διαχείριση πόλεων, ενέργεια, γεωργία, υγεία και μεταφορές.

Το νέο Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025 αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος όσον αφορά στη συνδεσιμότητα και τη μετάβαση της χώρας σε μία Κοινωνία των Gigabit. Προτεραιότητά μας η διασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών σε συνδεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων (Gigabit). Για τον σκοπό αυτό, υλοποιούμε σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν αφενός στην άρση των διοικητικών φραγμών, την ομαλή λειτουργία μίας ανταγωνιστικής αγοράς, και τη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού για τις επενδύσεις περιβάλλοντος, και αφετέρου, στην κάλυψη και διείσδυση των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρο το νησί. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, στο Εθνικό Σχέδιο, Κύπρος το Αύριο, προνοείται Σχέδιο Κουπονιών €10 εκατομμυρίων για στήριξη της σύνδεσης των νοικοκυριών με υπηρεσίες >200Mbps, καθώς και κρατική επιδότηση €35 εκατομμυρίων για την επέκταση των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον.

Στην πορεία οικοδόμησης ενός προηγμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε και στις καινοτόμες, αναδυόμενες τεχνολογίες, που θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις για αειφόρο ανάπτυξη. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας βρίσκονται η προώθηση της ανάπτυξης και αξιοποίησης των τεχνολογιών blockchain, τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και τεχνολογιών και εφαρμογών διαστήματος.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η εθνική στρατηγική έξυπνων πόλεων, που προνοεί την ενιαία εφαρμογή λύσεων όπως έξυπνος φωτισμός, έξυπνη στάθμευση και έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, και όχι μόνο στις μεγάλες αστικές περιοχές. Λύσεων οι οποίες σχεδιάζονται βέβαια με γνώμονα τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθώς και την ισορροπημένη, ποιοτική διαβίωση. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό ΣΑΑ με εκτιμώμενο κόστος €35 εκ. και ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2026. Πρόκειται για ένα ολιστικό πλάνο που προνοεί τον καθορισμό και την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και υποδομών που να επιτρέπουν την αποτελεσματική δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την Κύπρο κατά τρόπο ομοιόμορφο, ούτως ώστε να επιτευχθεί συλλογική ανάπτυξη, με συμμετοχικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με στόχο ένα πιο πράσινο και πιο ανθεκτικό μέλλον για όλους.

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Υποδομές & Επικοινωνίες

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Blockchain
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • 5G
 • WiFi
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Λογισμικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ