Στις 6 Ιουνίου, η λετονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (LIKTA) φιλοξένησε επίσκεψη στο έργο Sepal (Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning) project) από τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Λιθουανία για να παρουσιάσει πρωτοβουλίες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και τον εθνικό ψηφιακό συνασπισμό στη Λετονία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η LIKTA παρουσίασε τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Λετονία, συμπεριλαμβανομένης της λετονικής πλατφόρμας ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας. Τόνισαν επίσης την εμπειρία τους στην εργασία με νέες γυναίκες που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) μέσω του έργου Women4IT. Στόχος του έργου Women4IT είναι η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, το LIKTA παρουσίασε διάφορα εργαλεία και πόρους, όπως η βάση δεδομένων Open Education Resource Database, η οποία προσφέρει πάνω από 300 εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης για μάθηση ΤΠΕ. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο Women4IT διατίθενται στον ιστότοπο του έργου.

Σε αντάλλαγμα, το σχέδιο Sepal αντάλλαξε εμπειρίες και παρουσίασε τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση των νέων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας που χρηματοδοτήθηκαν  από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Στόχος του σχεδίου Sepal είναι η ενίσχυση της ένταξης των νέων ηλικίας 24-29 ετών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους, δημιούργησαν μια πλατφόρμα κατάρτισης προφίλ και παρείχαν συστάσεις σε οργανώσεις που εργάζονται με νέους που αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Sepal διατίθενται στον ιστότοπο του σχεδίου.

 

Αναδημοσίευση LIKTA shares experiences on the development of digital skills in Latvia, δημιουργήθηκε από Andra Krasavina.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία