Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη σημερινή κοινωνία. Στις αγροτικές περιοχές, μπορούν να λειτουργήσουν ως κόλλα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο.

Εάν οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών έχουν την ίδια πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους και διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών — εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ευκαιρίες απασχόλησης και κρατικές υπηρεσίες, το χάσμα είναι μικρότερο και μικρότερο. Οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ έως το 2040. Μια κοινότητα πρακτικής καλεί επίσης την ανταλλαγή και κοινή χρήση γνώσεων.

Αγροτικές περιοχές και οι δυνατότητές τους

Συχνά εστιάζουμε στον εκσυγχρονισμό των πόλεων, στις οποίες ζουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Ξέρατε όμως ότι οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 83 % του εδάφους της ΕΕ; Ή ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ φιλοξενούν 137 εκατομμύρια ανθρώπους; Συμβουλή: πρόκειται για το 30 % περίπου των Ευρωπαίων!

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές τους επιτρέπει να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη της ψηφιακής εποχής. Στόχος του μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ είναι οι αγροτικές περιοχές «να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία με ισότιμη πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες, διαδεδομένο ψηφιακό γραμματισμό και ευκαιρίες για την απόκτηση πιο προηγμένων δεξιοτήτων». Στο πλαίσιο του οράματος της ΕΕ, η συνδεσιμότητα μεταξύ των αγροτικών περιοχών θα βελτιωθεί επίσης — και οι στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονίζονται από την εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό μέλλον της υπαίθρου».

Βρείτε χρηματοδότηση για το αγροτικό σας έργο μέσω της εργαλειοθήκης για τις αγροτικές περιοχές

Λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τις ευκαιρίες στήριξης για τις αγροτικές περιοχές εντός της ΕΕ, η εργαλειοθήκη για τις αγροτικές περιοχές μπορεί να σας δείξει τον τρόπο χρηματοδότησης του αγροτικού σας έργου, ή να βρείτε εταίρους και να διευρύνετε τα περιθώρια σας.

 

 

Αποτελεί καλό εργαλείο για τις τοπικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις επιχειρήσεις και τα άτομα — βοηθώντας τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα υφιστάμενα κονδύλια, προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης και στήριξης της ΕΕ, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές.

Ψηφιακά υγιείς αγροτικές περιοχές κατά την ψηφιακή δεκαετία

Μια σειρά πρωτοβουλιών αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στις αγροτικές περιοχές. Οι ψηφιακές κοινότητες  είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε ηλικιωμένους που ζουν σε αγροτικές περιοχές (γενικά αποκλεισμένες από την ψηφιακή τεχνολογία). Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus + έργο «Καλλιέργεια μαζί» (GT) προσφέρει φωνή στους νέους, με έμφαση σε όσους προέρχονται από αγροτικές περιοχές και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της παραγωγής τροφίμων ή ευρύτερα ζητήματα. Περισσότεροι από 3.000 νέοι συμμετείχαν στο πλαίσιο του έργου.

Η ανάπτυξη μαζί (GT) έδωσε φωνή στους νέους, ιδίως σε εκείνους από αγροτικές περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από το σύστημα τροφίμων μας, ώστε να συμμετάσχουν σε καίριες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της παραγωγής τροφίμων, καθώς και στις ευρύτερες συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Το έργο MAI — Γυναίκες αγρότες  στις εσωτερικές περιοχές, το οποίο ξεκίνησε το 2020, είναι ένα πιλοτικό έργο με δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλα πλαίσια και περιφέρειες, και περιλαμβάνει δύο δήμους στην Πορτογαλία — το São Pedro do Sul και το Sabugal.

Το φινλανδικό έργο KyLille  προσφέρει κατάρτιση και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των Φινλανδών που ζουν σε χωριά. Η πρωτοβουλία  Simbioza Mobiln@  της Σλοβενίας γεφυρώνει το ψηφιακό χάσμα για τους ηλικιωμένους, φιλοξενώντας μια κινητή τάξη με εργαστήρια και μαθησιακές δραστηριότητες σχετικά με τον βασικό ψηφιακό γραμματισμό των ηλικιωμένων.

 

Ανακαλύψτε μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών μέσω του χάρτη δραστηριοτήτων που απευθύνονται στις αγροτικές περιοχές.

 

Αναδημοσίευση άρθρου από  European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση άρθρου  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

The Rural Toolkit

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Ρομποτική
  • Μηχανική Μάθηση
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ