Οι ψηφιακές ικανότητες είναι ένα σύνολο πολλαπλών ικανοτήτων που σχετίζονται με την αυτοσυνείδητη και κριτική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την παραγωγή και την ανταλλαγή πληροφοριών, την επικοινωνία και την επίλυση υποκείμενων προβλημάτων σε όλους τους τομείς της ζωής. Συγκαταλέγονται στις οκτώ βασικές ικανότητες για τη ζωή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp).

Οι ψηφιακές ικανότητες καλύπτουν 5 τομείς:

Γνώσεις στον τομέα των πληροφοριών

 • Φυλλομέτρηση, αναζήτηση και επιλογή δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 • Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 • Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου

Επικοινωνία και συνεργασία

 • Επικοινωνία με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Κοινή χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Δέσμευση της ιδιότητας του πολίτη μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών
 • Συνεργασία μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών
 • Ηλεκτρονικό κουπόνι
 • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Κατασκευή ψηφιακού περιεχομένου

 • Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
 • Συσχέτιση και αναψυχή ψηφιακού περιεχομένου
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες
 • Προγραμματισμός

Ασφάλεια

 • Προστασία εγκαταστάσεων
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου
 • Προστασία της υγείας και της ευεξίας
 • Προστασίας του περιβάλλοντος

Επίλυση προβλημάτων

 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Προσδιορισμός των αναγκών και των τεχνολογικών ταμιευτήρων
 • Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Προσδιορισμός των ψηφιακών χασμάτων

Και οι 5 τομείς ψηφιακών ικανοτήτων σε διάφορα επίπεδα απεικονίζονται στα γραφικά που δημοσίευσε το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στο φυλλάδιο DigiComp για τις ψηφιακές ικανότητες, το οποίο διατίθεται πλήρως από την TUKAJ.

Θέλετε να ελέγξετε το επίπεδο που πετάτε; Ελέγξτε τις ψηφιακές σας ικανότητες TUKAJ.

© Εθνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σλοβενίας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Σλοβενία

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ