Το ζήτημα της αναντιστοιχίας ψηφιακών δεξιοτήτων στην απασχόληση βρίσκεται εδώ και καιρό ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Η νέα αυτή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) έχει ως στόχο να αναδείξει το είδος των κενών ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ και το είδος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Η ψηφιακή ικανότητα έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την απασχολησιμότητα. Όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της ως εγκάρσιας δεξιότητας για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, αλλά και επειδή περίπου το 85 % όλων των θέσεων εργασίας στην ΕΕ χρειάζονται τουλάχιστον ένα επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Στην πραγματικότητα, τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Eurostat που συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη για το έτος 2019 δείχνουν, ωστόσο, ότι το 13 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ δεν διέθετε ψηφιακές δεξιότητες, κυρίως επειδή δεν χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, και ένα επιπλέον 24 % δεν διέθετε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται πλέον στις περισσότερες θέσεις εργασίας.

Η παρούσα έκθεση του ΚΚΕρ αναλύει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του CEDEFOP, τα οποία αναφέρονται στο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της απασχόλησης. Ειδικότερα, η έρευνα έχει ως στόχο να φέρει στο φως δύο ερωτήματα:

1. Τι είδους κενά ψηφιακών δεξιοτήτων υπάρχουν;

2. Ποιες θα ήταν οι ομάδες-στόχοι προτεραιότητας για την ανάληψη πολιτικής δράσης;

Διερευνώντας αυτά τα δύο κύρια ερωτήματα, η έκθεση αποσκοπεί στη στήριξη αρκετών από τους πλέον πρόσφατους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας για τις ψηφιακές δεξιότητες , οι οποίοι αναφέρονται επίσης στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πορίσματα της έρευνας;  Διαβάστε την πλήρη έκθεση του ΚΚΕρ εδώ,   και διερευνήστε την πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας για όλες τις νέες επικαιροποιήσεις και τα πορίσματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη.

 

Αναδημοσίευση  JRC releases a new publication to address the digital skills gap , δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ