Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (44 %) δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και το 90 % των μελλοντικών θέσεων εργασίας προβλέπεται να απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Καθώς η κοινωνία καθίσταται ολοένα και πιο ψηφιακή, χρειάζονται βασικές ψηφιακές δεξιότητες για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, όπως οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, η πληρωμή λογαριασμών και οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Στόχος του έργου Digital Travellers είναι η προώθηση της ψηφιακής ένταξης μέσω της στήριξης ευάλωτων πληθυσμών ώστε να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία.

Το έργο Digital Travellers συγκεντρώνει 6 εταίρους από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ευρωπαϊκά δίκτυα, ενώσεις βιβλιοθηκών και μεγάλες βιβλιοθήκες. Το σχέδιο θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2021 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.

Προσαρμογή στην κρίση COVID-19

Το έργο Digital Travellers ξεκίνησε με την προσαρμογή της βάσης δεδομένων «Voyageurs du Numérique» που αναπτύχθηκε από την Bibliothèques Sans Frontières France (BSFF). Η εν λόγω βάση δεδομένων ήταν μέρος ενός προγράμματος γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας που εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Γαλλία από το BSFF για την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και αποδείχθηκε πολύ επιτυχής, με την προσέγγιση περισσότερων από 50 000 ατόμων από ευάλωτες ομάδες και την κατάρτιση περισσότερων από 2 000 εκπαιδευτών. Για να ξεκινήσει το έργο Digital Travellers, η κοινοπραξία κατέγραψε τους πόρους ψηφιακής εκπαίδευσης που διατίθενται στις χώρες της στο DigComp 2.1: Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργία βάσεων δεδομένων που θα μπορούσαν να φυλλομετρηθούν από τους τομείς αρμοδιότητας DigComp 2.1. Δεδομένου ότι η κρίση COVID-19 επηρέασε την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι αναπροσάρμοσαν το έργο από την εστίαση στον χρήστη στη διασφάλιση ότι οι βιβλιοθηκονόμοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διαδικτυακών δραστηριοτήτων και ευκαιριών κατάρτισης για τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Η νέα αυτή μεθοδολογία θα εφαρμοστεί πιλοτικά την άνοιξη του 2021.

Επόμενα βήματα για τους ψηφιακούς ταξιδιώτες

Με την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων για τους Travellers  στις αρχές του τρέχοντος έτους, το έργο εισέρχεται στην πιλοτική του φάση, κατά την οποία οι βιβλιοθηκονόμοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων στις δραστηριότητές τους στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Για να ξεκινήσουν, παρασχέθηκε κατάρτιση σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τον τρόπο επιτυχούς διευκόλυνσης σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων. Κατά τους προσεχείς μήνες, οι βιβλιοθηκάριοι στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία θα διοργανώσουν και θα δοκιμάσουν μια σειρά δραστηριοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης για τους ευάλωτους χρήστες τους, ώστε να εφοδιαστούν με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πλοήγηση στις ψηφιακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα.

Το έργο «Digital Travellers» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης ΒΔ3 «Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας». Ξεκίνησε την 1 Δεκεμβρίου 2019 και θα διαρκέσει 2 έτη.

© JackF — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση The Digital Travellers’ European journey ,  δημιουργήθηκε από Tiana Zignani. 

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

https://digitaltravellers.eu/

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Βέλγιο
  • Φινλανδία
  • Ολλανδία
  • Πολωνία

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία