Μετά την τελευταία έκδοση του 2018, είναι για μία ακόμη φορά καιρός να αναγνωριστούν και να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων: τα ευρωπαϊκά βραβεία ψηφιακών δεξιοτήτων 2023 είναι ανοικτά για υποβολή αιτήσεων.

Τα βραβεία, τα οποία δημιουργήθηκαν για να προβάλλουν και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, αποσκοπούν στην επιβράβευση έργων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε 5 διαφορετικές κατηγορίες:

 • Ενδυνάμωση της νεολαίας στον ψηφιακό τομέα (δηλαδή έργα για την προσέλκυση του νεότερου κοινού σε επαγγέλματα ΤΠΕ, πρωτοβουλίες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για το νεότερο κοινό, μαθήματα αναδυόμενων τεχνολογιών για το νεότερο κοινό, μαραθώνιοι ανάπτυξης εφαρμογών κ.λπ.)
 • Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων @ Εργασία (δηλαδή πρωτοβουλίες αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε διάφορους τομείς, διευκόλυνση της εύρεσης εργασίας επαγγελματιών ΤΠΕ όλων των επιπέδων)
 • Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση (δηλαδή έργα που αποσκοπούν ειδικά στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και/ή σπουδαστές και σχολικές διοικήσεις)
 • Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο (δηλαδή πρωτοβουλίες ψηφιακής κατάρτισης και παιδείας στα μέσα επικοινωνίας για τους ηλικιωμένους, τους ανέργους, τις ευάλωτες ομάδες, την προσβασιμότητα)
 • Γυναίκες στη σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ (δηλαδή έργα που αποσκοπούν ειδικά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών επαγγελματιών ΤΠΕ ή στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ή των νεότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ)

Κάθε έργο ή πρωτοβουλία μπορεί να παρουσιάζεται μόνο σε 5 κατηγορίες, και οι αιτούντες θα είναι σε θέση να αναφέρουν λεπτομερώς ποιοι είναι οι κοινότητές τους και ποιος είναι ο αντίκτυπός τους στο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα δράσης τους. Μεταξύ των κριτηρίων για την επιτυχή υποβολή αίτησης θα περιλαμβάνεται ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται για τη μεγιστοποίηση της απήχησης, η προσοχή στη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης του έργου, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ένταξης όλων των ατόμων με όλες τις ικανότητες και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 8 Απριλίου 2023: για να μάθετε ποιοι είναι οι φιναλίστ, θα πρέπει να περιμένετε έως το τέλος Μαΐου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξασφαλίσει την επιλογή των σημαντικότερων έργων. Εάν θέλετε να μάθετε ποιος κέρδισε τις προηγούμενες εκδόσεις των βραβείων, επισκεφθείτε τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στους προηγούμενους νικητές και εμπνευστείτε από τα σχέδιά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία μπορείτε να επισκεφθείτε  την ειδική σελίδα   και να μάθετε ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και πώς.

 

Αναδημοσίευση The European Digital Skills Awards 2023 are open for applications.  δημιουργήθηκε από

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EDSA 2023

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ