Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 28 Απριλίου 2022 δημιουργήθηκε μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η οποία δημιούργησε ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη με σκοπό τον συνδυασμό πόρων και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Η σύμπραξη θα ενθαρρύνει τις ευκαιρίες μάθησης και την κατάρτιση «κατά την εργασία» για την ενίσχυση του τομέα και την παροχή στους επαγγελματίες των δεξιοτήτων που χρειάζονται. Εστιάζοντας στις ψηφιακές, πράσινες, επιχειρηματικές και τεχνικές δεξιότητες, καθώς και στις τέχνες και τη βιοτεχνία, οι συμμετέχοντες εταίροι συμφώνησαν σε δεσμεύσεις και δείκτες για την ενίσχυση των πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες, νέα προγράμματα κατάρτισης και τον αριθμό των ατόμων που εκπαιδεύονται. Για παράδειγμα, οι εταίροι θα υποστηρίξουν την κοινή αναγνώριση των διαδρομών κατάρτισης σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η σύμπραξη θα προωθήσει και θα ενισχύσει τη στήριξη που είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στον κλάδο για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών πηγών της ΕΕ  και μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Η εν λόγω σύμπραξη μεταξύ ευρωπαϊκών κεντρικών ενώσεων, δικτύων, τομεακών ενώσεων, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και συνδικαλιστικών οργανώσεων, βασίζεται στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες,  μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων  για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

 

© Art_Photo — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση Pact for Skills: a new partnership in the culture and creative industries ,  δημιουργήθηκε από Niamh Thornton.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ