Στις 27 Μαΐου 2020 και ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το προσωρινό μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU,   καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Στο επίκεντρο του NextGenerationEU, ο  μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας   θα διαθέσει 723.8 δισ. EUR στα κράτη μέλη της ΕΕ (τόσο δάνεια όσο και επιχορηγήσεις) για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των χωρών της ΕΕ.

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας παρέχει ανάλυση των  εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των κύριων δράσεων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ειδική ενότητα.

Για να το κάνετε σωστά: διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τέθηκε σε ισχύ την 19 Φεβρουαρίου 2021. Σε στενή ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Επιτροπής    για τα επόμενα έτη, θα χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στις χώρες της ΕΕ έως το 2026. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ καταρτίζει εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο οποίο περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα δημόσιων επενδύσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει με τη στήριξη του ΜΑΑ. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξαρτάται από την επιλογή συγκεκριμένων τετραγωνιδίων: όπως η διάθεση τουλάχιστον του 37 % του προϋπολογισμού του σχεδίου σε επενδύσεις για το κλίμα και η διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 20 % των επενδύσεων στηρίζουν ψηφιακούς στόχους (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων). 

Recovery and Resilience Plan budget breakdown. Source: European Commission.

Οι χώρες της ΕΕ θα έπρεπε να έχουν υποβάλει επισήμως τα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «κατά κανόνα» έως τις 30 Απριλίου 2021, αλλά δεν πρόκειται για «πραγματική» προθεσμία. Η ημερομηνία χρησιμεύει ως προσανατολισμός και η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα επικροτήσει τα σχέδια των κρατών μελών της ΕΕ έως τα μέσα του 2022. Αφού υποβληθεί, κάθε σχέδιο αξιολογείται στη συνέχεια βάσει διαφόρων κριτηρίων και μεταφράζεται σε νομικά δεσμευτικές πράξεις, πριν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να συμβεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής — και το Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του άλλες 4 εβδομάδες για να εγκρίνει — και να εγκρίνει — την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του Συμβουλίου ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση του 13 % της προχρηματοδότησης.

 

Αναδημοσίευση EU Recovery and Resilience Plans: towards a greener, more digital and resilient Europe ,  δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ