Η 4η έκδοση των ευρωπαϊκών βραβείων ψηφιακών δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα με την επίσημη ανακοίνωση και την τελετή απονομής των βραβείων:  6 εκκρεμή έργα επελέγησαν από κριτική επιτροπή 5 εμπειρογνωμόνων σε ψηφιακές δεξιότητες σε διάφορους τομείς.

Ποιος όμως είχε το δύσκολο έργο να επιλέξει; Η ομάδα της πλατφόρμας για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αξιολόγησε εκ των προτέρων τις 330 αιτήσεις που ελήφθησαν, με βάση τα κριτήρια που δημοσιεύθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές για τα βραβεία: αντίκτυπος, βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα, ένταξη και προσβασιμότητα, καινοτομία και πρωτοτυπία. Επίσης, η ομάδα της πλατφόρμας αξιολόγησε εκ των προτέρων τη σαφήνεια της παρουσίασης των αιτήσεων και τον αντίκτυπο των δράσεων προβολής και επικοινωνίας τους — η ύπαρξη ενός μεγάλου έργου δεν είναι πολύ χρήσιμη εάν δεν προσεγγίσει το κοινό-στόχο της.

Τέλος, 28 έργα προεπιλέχθηκαν ως επικρατέστεροι στις 5 κατηγορίες βραβείων και τα μέλη της κριτικής επιτροπής έπρεπε να επιλέξουν τους νικητές τους. Η ποιότητα των αιτήσεων ήταν πολύ υψηλή και η ποικιλία των έργων ήταν πλούσια στην κριτική επιτροπή, αλλά κατά την τελική συνεδρίαση οι ιδέες ήταν σαφείς. Υπήρχε δεσμός στην κατηγορία «Εκπαίδευση»: εκεί, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει δύο έργα πολύ διαφορετικής κλίμακας, ώστε να καταστεί πιο ορατός ο τρόπος με τον οποίο οι πράξεις διαφορετικής κλίμακας και προϋπολογισμού μπορούν να επιτύχουν σημαντικούς στόχους όσον αφορά την εκπαίδευση των Ευρωπαίων στις ψηφιακές δεξιότητες.

Γνωρίστε την κριτική επιτροπή

alice bougneres, a young woman with mid long hair and a warm smile

Alice Bougnères, SQUARE

Η Alice είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δημοσίου δικαίου από το Παρίσι ΙΙ και δημόσιων υποθέσεων από την Sciences Po Paris. Για 7 χρόνια, διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια του εκπαιδευτικού κλάδου του Ινστιτούτου Montaigne που αποσκοπούσε στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας σε υποβαθμισμένες γειτονιές. Είναι συγγραφέας της περιοδείας Au service de l’instruction pour, μιας μελέτης για την εκπαίδευση των μειονεκτούντων νέων. Από το 2019 διευθύνει τη SQUARE, μια ΜΚΟ που ασχολείται με την προώθηση της κριτικής σκέψης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μεταξύ των μειονεκτούντων νέων.

Keith Quille, a young man with short hair, glasses and a nice smile

Keith Quille, TU Δουβλίνο

Ο Keith Quille είναι ανώτερος λέκτορας στη Σχολή Επιχειρηματικής Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της TU Dublin. Πριν από την TU Dublin, ο Keith ήταν καθηγητής PLC και καθηγητής δεύτερου επιπέδου για σχεδόν μία δεκαετία. Ο Keith ήταν πρόσφατα εμπειρογνώμονας για την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και των δεδομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και το διδακτορικό του ήταν στη χρήση της ΤΝ για την πρόβλεψη των μαθητών που κινδυνεύουν να αποτύχουν ή να εγκαταλείψουν τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού. Όλες οι έρευνες και δραστηριότητες του Keith αφορούν την έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης στην πληροφορική και την προβολή της υπολογιστικής από το πρωτογενές έως το τρίτο επίπεδο. Το Keith συμμετέχει στην ανάπτυξη εθνικών επίσημων προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Keith είναι συμπρόεδρος της ITiCSE 2022 (ACM).

 

Stefano Kluzer, a man with glasses and brown short hair

Stefano Kluzer (Κοινό Κέντρο Ερευνών και All Digital)

Οικονομολόγος (Πανεπιστήμιο Bocconi, Μιλάνο) με διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου, ο Stefano Kluzer έχει εργαστεί σε έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες προσανατολισμένες στη χάραξη πολιτικής σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και την ένταξη σε περιφερειακό (Emilia Romagna), εθνικό (Ιταλία) και ευρωπαϊκό επίπεδο (Κοινό Κέντρο Ερευνών Σεβίλλης και διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα). Τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp), ως συνσυντάκτης διαφόρων εκθέσεων μελέτης: DigComp into Action Guide, DigComp at Work, έκθεση DigCompSAT, και η τελευταία έκδοση του πλαισίου, η επικαιροποίηση DigComp 2.2.

Veronica Stefan, a woman with long dark hair, speaking at a conference

Veronica Stefan (Συμβούλιο της Ευρώπης και ψηφιακοί πολίτες, Ρουμανία)

Η Veronica είναι επαγγελματίας με πείρα άνω των 17 ετών και εργάζεται εντατικά στη διασταύρωση της εκπαίδευσης, της πολιτικής και των νέων τεχνολογιών.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες, από την έρευνα έως τη δημόσια πολιτική, την ανάπτυξη ικανοτήτων ή τη διαχείριση έργων, παρέχοντας παράλληλα εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολλοί άλλοι εθνικοί και διεθνείς ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.

Η πρόσφατη δραστηριότητά της περιλαμβάνει συνεισφορές σε ψηφιακές πολιτικές, έρευνα σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης για τις νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για διάφορους επαγγελματίες. Η Veronica είναι αρχικά από τη Ρουμανία, όπου έχει ιδρύσει σειρά μη κερδών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ρουμανικής ψηφιακής ομάδας προβληματισμού· αρχής γενομένης από το 2021, ηγείται μιας σειράς διεθνών συμπράξεων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμμετοχή των νέων εξ ονόματος του εσθονικού εθνικού οργανισμού για το Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Juliane, a blonde woman smiling slightly at the camera

Juliane von Reppert Bismark, Lie Detectors

Ο Juliane ίδρυσε τον Lie Detectors, βραβευμένο μη κερδοσκοπικό, που εκπαιδεύει επαγγελματίες δημοσιογράφους για να βοηθήσει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη να πουν τα γεγονότα από το διαδίκτυο και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δεοντολογική δημοσιογραφία. Διευθύνει τη στρατηγική και την ανάπτυξη του οργανισμού και έχει συμβουλεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος των ομάδων εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την ενσωμάτωση του ψηφιακού γραμματισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Juliane εκπροσωπεί την Lie Detectors ως μέλος πολυάριθμων επιτροπών αξιολόγησης και παροχής συμβουλών σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, το ΕΚ και ο ΟΟΣΑ έχουν αναφερθεί διεθνώς ως πρότυπη πρακτική για την προώθηση του γραμματισμού στις ειδήσεις και της ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση. Βραβευμένος δημοσιογράφος, Juliane στο παρελθόν έγραψε για τους MLex, The Wall Street Journal, Reuters, Newsweek, Spiegel Online, το Τορόντο Globe και Mail και άλλους, ρεπορτάζ από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και από την υποσαχάρια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Αρκτική. Είναι αλμίζων της πτυχιούχου Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

 

Αναδημοσίευση Meet the Jury of the European Digital Skills Awards 2023,δημιουργήθηκε από Eleonora Censorii.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ