Τον Μάρτιο του 22 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε το πρώτο φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών για την ψηφιακή εκπαίδευση για τον εορτασμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την  ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027   και καθόρισε τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη. Στόχος αυτού του φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών ήταν να αναδείξει την ισχυρή θέση της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της. Αυτό υποστηρίχθηκε από την έναρξη, στα τέλη του 2021, του διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, νέοι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από την κοινότητα ψηφιακής εκπαίδευσης της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτού του φόρουμ, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της δημιουργίας και της παροχής υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής εκπαίδευσης εντός της ΕΕ. Από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του φόρουμ προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα:

  • Η διατομεακή συνεργασία σε συνδυασμό με την ανταλλαγή γνώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση της πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής. Η  κοινότητα πρακτικής του κόμβου ψηφιακής εκπαίδευσης   είναι μία από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη στήριξη της διατομεακής συνεργασίας
  • Οι νέοι υπογράμμισαν τη σημασία ενός ψηφιακού μετασχηματισμού με γνώμονα τον άνθρωπο
  • Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης
  • Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η ημερομηνία στην εκπαίδευση έχουν δεοντολογικές επιπτώσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη

Το φόρουμ τόνισε επίσης τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι ηχογραφήσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στο κοινό και μπορούν να παρακολουθούνται από οποιονδήποτε δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο φόρουμ.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αναδημοσίευση Takeaways from the first Digital Education Stakeholder Forum , δημιουργήθηκε από  Tiana Zignani.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Education Stakeholder Forum summary

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ