Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Διαστήματος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβούλιου διεξήχθη συζήτηση σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το Διάστημα εν αναμονή της σχετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε παρέμβασή του ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι ο νέος νόμος πρέπει να παρέχει σταθερότητα στις επιχειρηματικές προσπάθειες, διασφαλίζοντας νομική ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Ταυτόχρονα τόνισε ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας και να ευθυγραμμίζεται με το παγκοσμίως αποδεκτό πλαίσιο, για να αποφευχθεί ο διεθνής κατακερματισμός. Αναφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία της Κύπρου για το Διάστημα, η οποία εγκρίθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, που καλύπτει την έγκριση, την εποπτεία και την καταγραφή των εθνικών διαστημικών δραστηριοτήτων.

Είναι σημαντικό ωστόσο, ανέφερε, να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση και να εγκριθεί ένας νόμος που να είναι επωφελής για τον τομέα και να περιλαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα, ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), τα οποία να διευκολύνουν τη συμμόρφωση των διαστημικών εταιρειών και ταυτόχρονα να προωθούν τον ανταγωνισμό. Ο Υφυπουργός κάλεσε, δε, σε επίσπευση της διαδικασίας υποβολής της πρότασης από την Επιτροπή.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, κοινή συνάντηση του Συμβουλίου Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κατά την οποία συζητήθηκε η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω του διαστημικού τομέα. Ο κ. Δαμιανού επεσήμανε τη ζωτική σημασία του Διαστήματος για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία, τη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την παγκόσμια επιρροή της Ευρώπης. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα συνεπάγεται με την αύξηση επενδύσεων σε καινοτόμες και εμπορικά προσανατολισμένες διαστημικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε. Υπογράμμισε τη σημασία ανάπτυξης της κβαντικής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί από την ενσωμάτωσή τους στις διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε περαιτέρω τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και την ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχής νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα. Σημαντικές είναι επίσης, τόνισε, οι πρωτοβουλίες προώθησης και ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της υιοθέτησης διαστημικών τεχνολογιών σε διάφορες βιομηχανίες. Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η επένδυση στην ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων που να αξιοποιούν τα δεδομένα που προκύπτουν από τις διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες είναι επίσης μεγάλης σημασίας.

Συνεπώς, πρόσθεσε, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του διαστημικού τομέα και άλλων τομέων, που επί του παρόντος δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαστημικού τομέα, θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις, που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το κόστος και να οδηγήσουν στη συνολική οικονομική ανάπτυξη.

 

 

 

Αναδημοσίευση από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κβαντική Υπολογιστική
  • Τηλεπικοινωνίες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ