Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21 Μαΐου 2024, στις Βρυξέλλες.

Kύριο θέμα του Συμβουλίου αποτέλεσε η συζήτηση προσανατολισμού «Από τον κανονισμό στην πράξη: μια συνεργατική προσέγγιση για συνεκτική εφαρμογή», η οποία επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική εφαρμογή των σημαντικών ψηφιακών νομοθεσιών που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ κατά τα τελευταία έτη.

Σε παρέμβασή του ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών απαιτεί σημαντικούς πόρους και δομές διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενοποίηση και η λειτουργικότητα των μέτρων που υιοθετούνται. Υπογράμμισε ότι η προώθηση προτύπων, διαδικασιών πιστοποίησης και ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να εναρμονίσει τις πρακτικές και να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις από τους φορείς του τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Επισήμανε ακόμη ότι διαλειτουργικά ψηφιακά εργαλεία, όπως το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, βοηθούν στην απρόσκοπτη εφαρμογή, με τρόπο ομοιόμορφο, των αρχών και πολιτικών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη.

Περαιτέρω, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η Κύπρος δίνει έμφαση στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, σημειώνοντας ότι μέσω αυτής της συνεργασίας αναπτύσσονται δεξιότητες και ευκαιρίες βιώσιμης χρηματοδότησης των έργων. Συμφώνησε επίσης ότι απαιτείται προσαρμοστικότητα και διαφοροποίηση των αλυσίδων τροφοδοσίας υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η στρατηγική αυτονομία εντός μιας ανοικτής οικονομίας, τόνισε, διαφυλάσσει  την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να υπονομεύεται η ανθεκτικότητά της στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Κύπρος συνυπέγραψε, μαζί με τη Δανία, την Πολωνία, την Αυστρία, την Tσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, άτυπο έγγραφο για την «Ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω μιας εξορθολογισμένης και φιλόδοξης χρήσης του Ψηφιακού Πορτοφολιού».

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας του Συμβουλίου, έγινε ανταλλαγή απόψεων με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες και Ψηφιακή  Ένταξη». Ο κ. Δαμιανού σε παρέμβασή του τόνισε ότι θεωρεί προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στις αγροτικές περιοχές, κάτι που εφαρμόζεται στην Κύπρο με στόχο τέλη του 2025 να καλύπτει 100% των υποδομών με πρόσβαση σε δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Υπογράμμισε επίσης ότι οι ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού είναι κρίσιμες για την προστασία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και για τον σκοπό αυτό η Κυβέρνηση διοργανώνει επιχορηγημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και εκπαίδευση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, με δράσεις που αποσκοπούν στην κατάρριψη των στερεοτύπων και προβολής θετικών προτύπων στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών (ICT) και των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών (STEM).

Τέλος, το Συμβούλιο σηματοδότησε την έναρξη της κοινοπραξίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain (EBSI), για εφαρμογές τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι η Κύπρος συμμετέχει σε αυτή υπό την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους.

 

 

 

Αναδημοσίευση από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Blockchain
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • 5G

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ