Σε Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Απριλίου 2024 στην πόλη Louvain-la-Neuve του Βελγίου, συμμετείχε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με έμφαση στην προστασία και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών κρίσιμων υποδομών, καθώς και η διαμόρφωση μίας ανταγωνιστικής και βιώσιμης ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Κατά τις εργασίες, σημειώθηκε η σημασία της καθολικής πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών, είτε κατοικούν σε αστικές είτε σε αγροτικές περιοχές, σε συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων, ενώ τονίστηκε η σημασία εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν την αγορά τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μέσο τόνωσης των επενδύσεων και της καινοτομίας. Παράλληλα, οι Υπουργοί εστίασαν στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης της αγοράς τηλεπικοινωνιών, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης και της περαιτέρω αξιοποίησης ανανεώσιμων πρώτων υλών.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, υπεγράφη από τους Υπουργούς η Διακήρυξη «Louvain-la-Neuve», η οποία εκφράζει την κοινή πρόθεση των 27 κρατών μελών για διασφάλιση της προστασίας των πολιτών στο διαδίκτυο και εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει εργαλεία προαιρετικής χρήσης με τη μορφή τυποποιημένης σήμανσης, που θα επιτρέπουν στις ψηφιακές πλατφόρμες να ενημερώνουν και στους χρήστες να ενημερώνονται για την αυθεντικότητα των προφίλ, με τα οποία αλληλεπιδρούν στον κυβερνοχώρο.

Σε παρέμβασή του, ο Υφυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην προσπάθεια καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μέσω της ενδυνάμωσης της δυνατότητας των χρηστών να αναγνωρίζουν παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς και της ενίσχυσης της ευθύνης και της λογοδοσίας των διαφόρων ψηφιακών πλατφόρμων και παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών. «Η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων, για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανοικτού και επωφελούς ψηφιακού μέλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας πως η επένδυση σε έρευνα και καινοτομία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπλέον, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες σημείωσε ο δρ Δαμιανού, μπορούμε να ενισχύσουμε σημαντικά την προσπάθεια για τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, όχι μόνο όσον αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά όλους τους τομείς, όπως ενέργεια, μεταφορές και υγεία.

 

 

Αναδημοσίευση από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια
  • Τηλεπικοινωνίες
  • 5G
  • WiFi

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Βέλγιο

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ