Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Φίλιππος Χατζηζαχαρίας συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Έρευνας και Διαστήματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Τον Υφυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής Δρ Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Στο πλαίσιο του Συμβούλιου διεξήχθη συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση της έρευνας ως εργαλείου οικονομικής και βιομηχανικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σε παρέμβασή του ο κ. Χατζηζαχαρίας παρουσίασε τη νέα Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) 2024-2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην προώθηση έρευνας σύμφωνα με τη στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» και στην αξιολόγηση του αντικτύπου της δημόσιας επένδυσης που γίνεται στον χώρο της έρευνας. Με αναφορά στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία να αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό του ερευνητικού τοπίου μέσω της δημιουργίας συστάδων κοινής ερευνητικής δραστηριότητας που να προωθούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία.

Σε σχέση με το Διάστημα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής. Ο κ. Χατζηζαχαρίας επεσήμανε τη σημασία της Διαστημικής Στρατηγικής της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Άμυνα.

Σημείωσε το γεγονός ότι η επιτυχής υλοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμένων στην άμυνα θα έχει θετικές συνέπειες για ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης, της διαχείρισης των συνόρων και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Επεσήμανε ακόμη ότι η προώθηση μιας τέτοιας πολιτικής εστίασης απαιτεί ισχυρή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ενεργών φορέων στον χώρο του διαστήματος που έχουν την ίδια προσέγγιση, καθώς και σοβαρές επενδύσεις και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού διαστημικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν επίσης:

(α) Συμπεράσματα για τον αντίκτυπο της Ε&Κ στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής,

(β) Συμπεράσματα για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας του διαστήματος (STM) και (γ) Σύσταση Συμβουλίου σχετικά με διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων στην ΕΕ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι 27 αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών προώθησης της ισότητας των φύλων και της εμπλοκής των νέων στην Ε&Κ.

 

————-

Για πλάνα από τις δηλώσεις του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβουλίου Έρευνας και Διαστήματος της ΕΕ, πατήστε εδώ.

 

Αναδημοσίευση είδησης από  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Cloud Computing
  • Κβαντική Υπολογιστική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ