Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή
του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
στo Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ
Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2021

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,Δρ. Στέλιος Χειμώνας.

Στο επίκεντρο των εργασιών ήταν η συζήτηση προσανατολισμού για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές στη βάση προετοιμασίας σχετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξασφάλιση ενός βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού και βασισμένου στις αξίες ΕΕ, ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται πλήρως το όραμα της ΕΕ για ψηφιακό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως παρουσιάζεται στην «Ψηφιακή Πυξίδα 2030» και υποστηρίζει την ετοιμασία ευρωπαϊκής δήλωσης ως ένα πρώτο βήμα για θέσπιση του συναφούς πλαισίου. Το πλαίσιο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες της ΕΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και να δημιουργήσει παγκόσμια βάση για ομονοούντες εταίρους. Η ΕΕ έχει την ευκαιρία και το καθήκον να καθοδηγήσει τους πολίτες της σε μια εποχή ψηφιακής κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τα ψηφιακά τους δικαιώματα και οι κυβερνήσεις να καθορίσουν με σαφήνεια τις προσδοκίες τους από παρόχους τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο τα ατομικά δικαιώματα και ελευθέριες αλλά και να παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις, κατέληξε.

Στο Συμβούλιο επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία επί της Γενικής Προσέγγισης της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για κοινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ένωση (NIS2) που στοχεύει στην αναθεώρηση της ισχύουσας Οδηγίας για ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής. Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας υποστήριξε το συμβιβαστικό κείμενο Προεδρίας, σημειώνοντας ότι αυτό επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής Οδηγίας, προσθέτοντας εθνική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου που παρέχει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία στον προσδιορισμό βασικών και άλλων κρίσιμων οντοτήτων.

Το Συμβούλιο προέβη επίσης, μεταξύ άλλων, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με τις Προτάσεις Κανονισμού Τεχνητής Νοημοσύνης, Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας και Πορείας προς τη Ψηφιακή Δεκαετία.
———————–

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2021

 

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Λογισμικό
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • 5G
 • Cloud Computing
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ