Η ψηφιακή συνεισφορά για την αγορά νέου φορητού υπολογιστή, ταμπλέτας ή υπολογιστή αποκλειστικά σε έναν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο του έργου Digital Pupil, έως και 20000 μαθητές θα μπορέσουν να λάβουν συνεισφορά ύψους 350 EUR για την αγορά νέας ψηφιακής συσκευής. Ως εκ τούτου, το κοινό έργο του Υπουργείου Επενδύσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενημέρωσης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (MIRRI SR) και του Ψηφιακού Συνασπισμού βρίσκεται στο αποφασιστικό του στάδιο.

«Πριν από δύο μήνες, μαζί με τον ψηφιακό συνασπισμό, ξεκινήσαμε το έργο «Digital Student». Χάρη σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα στήριξης για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περισσότεροι από 152000 μαθητές θα λάβουν συνεισφορά από κονδύλια της ΕΕ για την αγορά των υπολογιστών που χρειάζονται για την εκπαίδευσή τους. Η καλύτερη απόδειξη της χρησιμότητας αυτού του έργου είναι το τεράστιο ενδιαφέρον για την ψηφιακή συμβολή — μέχρι σήμερα περισσότεροι από 52000 μαθητές έχουν ήδη συμμετάσχει στο έργο. Αυτή την εβδομάδα, το έργο πέρασε στην επόμενη φάση. Οι πρώτοι εκατοντάδες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ήδη λάβει κωδικούς επαλήθευσης που τους επιτρέπουν να ζητήσουν συνεισφορά ύψους 350 EUR σε επιλεγμένα καταστήματα κατά την αγορά του ψηφιακού τους εξοπλισμού», δήλωσε η Veronika REMIȘ, Υπουργός Πληροφορικής.

Η πιλοτική φάση περιλαμβάνει τους μαθητές κυδωνιών και τους πρώτους βαθμούς στα σχολεία της Gymnazium Metodova, της δεύτερης βιομηχανικής σχολής μηχανικής στη Μπρατισλάβα — «Fajnorka» και της Κεντρικής Βιομηχανικής Σχολής Ηλεκτροτεχνικής Σχολής — «Adlerka». Οι πρώτοι εκατοντάδες μαθητές αυτών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αγοράσουν ένα φορητό υπολογιστή, μια ταμπλέτα με πληκτρολόγιο ή έναν υπολογιστή σε ένα από τα 16 ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του σχεδίου. Σε μια απότομη φάση του έργου, το οποίο θα δρομολογηθεί από τον Ψηφιακό Συνασπισμό έως τα τέλη Μαΐου, 20000 επιπλέον μαθητές θα λάβουν τους κωδικούς επαλήθευσης. Θα είναι σε θέση να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους σε περισσότερα από 500 καταστήματα σε ολόκληρη τη Σλοβακία.

«Η επαλήθευση των στοιχείων των μαθητών και των νόμιμων εκπροσώπων τους στα διάφορα εθνικά μητρώα πραγματοποιείται ομαλά, αλλά σταδιακά. Για τον λόγο αυτό, την Πέμπτη δρομολογήσαμε μια πιλοτική φάση για την αποστολή κωδικών SMS επικύρωσης, όπου δοκιμάζουμε επίσης τη λειτουργικότητα των συστημάτων σε μικρότερη ομάδα μαθητών. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να στέλνουμε τους κώδικες σε άλλες, περισσότερες ομάδες μαθητών. Η συνεργασία με επιμέρους υπουργεία, δήμους, σχολεία και άλλους εταίρους αποδεικνύεται αποτελεσματική — κοινός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και προσβλέπω στη σταδιακή επιτυχία σε αυτό», εξηγεί ο κ. Mário LELOVSKȘ, Πρόεδρος του Ψηφιακού Συνασπισμού.

Η συνεισφορά του ψηφιακού φοιτητή προορίζεται για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινωνικά ασθενέστερο υπόβαθρο και νοικοκυριά που δεν υπερβαίνουν το 60 % του διάμεσου εισοδήματος του νοικοκυριού στη Σλοβακία. Όλοι οι σημερινοί μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πρώτη φορά και οι μαθητές του πέμπτου έτους στα οκτάχρονα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι επίσης επιλέξιμοι για το επίδομα. Οι μαθητές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίδομα ύψους 350 EUR έως το τέλος Ιουνίου.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρει η σημερινή ψηφιακή εποχή. Δυστυχώς, σήμερα, πολλοί μαθητές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό εξοπλισμό για να προετοιμαστούν πλήρως για να σπουδάσουν από το σπίτι προκειμένου να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Πιστεύουμε ότι το έργο θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της διαθεσιμότητας ψηφιακών συσκευών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους. Το πρωτοφανές ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων επιβεβαιώνει ότι η συμβολή σε έναν νέο, υψηλής ποιότητας φορητό υπολογιστή ή ταμπλέτα αποτελεί στοχευμένη βοήθεια για μαθητές και νοικοκυριά», προσθέτει η Lelova. Το εθνικό έργο συνολικής αξίας 65.4 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Υποδομές από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 Κοινωνία της Πληροφορίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το MIRRI SR και εξυπηρετεί την ψηφιοποίηση της Σλοβακίας.

«Στο παρελθόν, τα χρήματα που προορίζονταν για την ψηφιοποίηση από ολιγάρχες διοχετεύονταν σε υπερτιμημένα έργα ΤΠ, εμείς από κονδύλια της ΕΕ βοηθούμε τις οικογένειες και επενδύουμε χρήματα στις δεξιότητες και το μέλλον των παιδιών στη Σλοβακία. Υποσχεθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια της ΕΕ για χρήσιμες και ουσιαστικές λύσεις για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο Digital Student. Το θαρραλέο σχέδιό μας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές και οι σπουδαστές είναι προετοιμασμένοι για την ψηφιακή εποχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για περαιτέρω σπουδές ή θέσεις εργασίας. Μαζί, κάνουμε μια επιτυχημένη Σλοβακία, όπου οι άνθρωποι σε όλες τις περιφέρειες θα έχουν καλή εργασία και ποιότητα ζωής στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο κ. REMIŠOVÁ.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη διεύθυνση: Βλ.  www.digitalnyziak.sk.

 

Αναδημοσίευση In Slovakia, up to 20.000 pupils can pick up their new laptop or tablet, δημιουργήθηκε από Lenka KRIŠTOFIČOVÁ.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Read the news article

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Σλοβακία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία