Ανακοίνωση ΤύπουΣε πλήρη εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης (iJustice) από 1ηΦεβρουαρίου 2022

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από 1η Φεβρουαρίου 2022 το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης (iJustice), ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος δικαιοσύνης της χώρας, που αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην ταχύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτΤύπου

Σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης (iJustice) από 1ηηση των λειτουργών και επαγγελματιών του τομέα και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Ως εκ τούτου, όλες ανεξαιρέτως οι νέες υποθέσεις θα καταχωρίζονται πλέον αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία, εξαιρουμένων του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και των Δικαστηρίων που ασκούν Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Για διευκρινήσεις αναφορικά σε υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί ήδη εντός Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου 2022, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.Της πλήρους εφαρμογής του συστήματος, προηγήθηκε ενδελεχής εκπαίδευση και ικανό διάστημα εξοικείωσης των χρηστών με το σύστημα, ενώ, παράλληλα, μέσα από παραγωγικό διάλογο και διαβουλεύσεις με όλους τους εταίρους, καταγράφηκαν και υλοποιήθηκαν προτάσεις αναγκαίες για τη διεύρυνση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του συστήματος καθώς και για τη διασφάλιση της άντλησης του μέγιστου δυνατού οφέλους από τη χρήση του.

Σημειώνεται, τέλος, πως για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), με τη στήριξη του Υφυπουργείου, έχει προχωρήσει στην οργάνωση σημείων εκπαίδευσης στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους, ούτως ώστε να επιλύονται άμεσα και αποτελεσματικά τεχνικής φύσεως δυσκολίες που τυχόν να προκύψουν (βλ. σχετική ανακοίνωση ΠΔΣ). Για σκοπούς περαιτέρω διευκόλυνσης των χρηστών του συστήματος έχει δημιουργεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή βίντεο, καθώς αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης. Παράλληλα, καλούνται οι χρήστες όπως συνεχίσουν να καταθέτουν τις εισηγήσεις τους, προς υλοποίηση παρεμβάσεων για συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος είναι η εγγραφή στο CY Login στην πύλη της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Το Υφυπουργείο, το Ανώτατο Δικαστήριο και ο ΠΔΣ εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την έκβαση των πολύμηνων, εντατικών προσπαθειών για την ανάπτυξη και πλήρη εφαρμογή του συστήματος iJustice και βεβαιώνουν πως θα συνεχίσουν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους, με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, για επίτευξη του κοινού στόχου της πλήρους μετάβασης του τομέα της δικαιοσύνης στη ψηφιακή εποχή.

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία