Στις 9 Φεβρουαρίου, η  Λετονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (LIKTA) συναντήθηκε με τα περιφερειακά ψηφιακά κέντρα της Λετονίας κατά τη διάρκεια σεμιναρίου για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.

Πρωτοβουλία «Έξυπνη Λετονία» (Gudrā Latvija)

Η Smart Latvia είναι μια πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε το 2019 από το LIKTA, σε συνεργασία με τους εταίρους της εκστρατείας, με στόχο την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της κατανόησης των ψηφιακών τεχνολογιών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη Λετονία και στις γειτονικές χώρες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξει τις λετονικές επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, παρέχοντας εύκολα κατανοητές συμβουλές και λύσεις.

 

Η δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας   αναπτύχθηκε κατά τη φάση 1 της πρωτοβουλίας «Έξυπνη Λετονία». Οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τεστ για να λάβουν διεξοδική αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας τους, καθώς και των ανταγωνιστών τους στη βιομηχανία και την περιοχή. Το τεστ περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωσή τους, κάθε συμμετέχων λαμβάνει συστάσεις για λύσεις ΤΠ που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή τους να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

Πλατφόρμα σύμπραξης για τις ψηφιακές δεξιότητες της Λετονίας

Η σύμπραξη για τις ψηφιακές δεξιότητες στη Λετονία είναι μια πρωτοβουλία στην οποία εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα, του κλάδου των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μη κυβερνητικών οργανώσεων συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στη Λετονία. Η εν λόγω εταιρική σχέση αποσκοπεί στη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της προσωπικής ανάπτυξης για τους πολίτες και της δημιουργίας μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών στη Λετονία.

Από τον Ιανουάριο του 2022, η λετονική πλατφόρμα εταιρικής σχέσης για τις ψηφιακές δεξιότητες τέθηκε στη διάθεση του κοινού. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για τους πόρους ψηφιακών δεξιοτήτων που αναπτύσσονται από εταίρους, όπως τα κέντρα ψηφιακής κατάρτισης, οι εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ και οι κρατικές και τοπικές κυβερνητικές οργανώσεις στη Λετονία. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Λετονία και την Ευρώπη όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Η πλατφόρμα επικαιροποιείται τακτικά με νέο περιεχόμενο και υπάρχει ανταλλαγή ολοκληρωμένου περιεχομένου με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.

Έργο Women4IT

Το πρόγραμμα κατάρτισης Women4IT υλοποιήθηκε στη Λετονία από το LIKTA σε συνεργασία με την Κρατική Υπηρεσία Απασχόλησης (NVA) για την ενθάρρυνση των νέων γυναικών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) να συμμετέχουν σε κατάρτιση και να ακολουθούν ψηφιακή σταδιοδρομία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στη Λετονία με τη συμμετοχή νέων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και στις ψηφιακές θέσεις εργασίας.

Αποστολή του έργου Women4IT είναι να διδάξει ψηφιακές ικανότητες σε νέες γυναίκες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη μείωση του αντικτύπου του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Στην ιστοσελίδα του έργου υπάρχουν περισσότεροι από 300 ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) στα αγγλικά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά. Οι ΑΕΠ μπορούν να φιλτραριστούν με:

 • Γλώσσες
 • Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Είδος πόρου
 • Ικανότητα DigComp

Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στη Λετονία στο πλαίσιο του σχεδίου διεθνούς εταιρικής σχέσης «Women4IT» — «YOUNG-ICT WOMEN: Καινοτόμες λύσεις για την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων κοριτσιών και νέων γυναικών της ΕΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο» (αριθ. 2017-1-094), το οποίο υποστηρίχθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την απασχόληση των νέων. Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ευάλωτων κοριτσιών και νέων γυναικών της ΕΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο.

Ψηφιακή Εβδομάδα 2023 στη Λετονία

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Εβδομάδα θα διοργανωθεί σε συνεργασία με τους εταίρους της σύμπραξης για τις ψηφιακές δεξιότητες της Λετονίας και θα πραγματοποιηθεί από τον Απρίλιο του 24 έως τον Απρίλιο του 28 φέτος. Η Ψηφιακή Εβδομάδα στη Λετονία αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και ΟΛΩΝ των Ψηφιακών Εβδομάδων 2023  και θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία για 14η φορά.

Η φετινή ψηφιακή εβδομάδα θα έχει τις ακόλουθες θεματικές ημέρες:

 • 24 Απριλίου — Ημέρα έναρξης της Ψηφιακής Εβδομάδας·
 • 25 Απριλίου — ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες για τους επιχειρηματίες·
 • 26 Απριλίου — Ημέρα Ψηφιακής Ασφάλειας·
 • 27 Απριλίου — ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση·
 • 28 Απριλίου — δεξιότητες στα μέσα ενημέρωσης και ψηφιακοί πόροι.

Οι εταίροι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων της Ψηφιακής Εβδομάδας 2023..

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν με μια σειρά εργαλείων και ευκαιριών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών ψηφιοποίησης. Στις συζητήσεις συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι του κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων της περιφέρειας Zemgale , the  του ψηφιακού κέντρου Ventspils,    του κέντρου ψηφιακής καινοτομίας Kuldīgaτου ψηφιακού κέντρου Cēsis,   του λετονικού ψηφιακού επιταχυντή/EDIC Λετονίας  ,   του πάρκου ψηφιακής καινοτομίας του δημοτικού τμήματος εκπαίδευσης Liepaja  και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

#GudraLatvija #eprasmes23 #ADWeeks2023 #EuropeanYearOfSkills

 

Αναδημοσίευση Digital skills knowledge sharing seminar in Latvia , δημιουργήθηκε από Andra Krasavina.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία