Η Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, γνωστοποιεί πως έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου για την περίοδο 2024-2026.

Το προσχέδιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023, στην πλατφόρμα διαβούλευσης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

 

24.11.2023

 

Αναδημοσίευση από  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια
  • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Κβαντική Υπολογιστική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία