Στις 29 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανοίξει την αίτηση για δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος DIGITAL Europe. Η πρόσκληση «Digital Skills and Jobs Platform Digital Skills» (Πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας) διαιρείται στα θέματα:

  • Πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογίες. Για να ξεπεραστεί αυτό, η ΕΕ αποσκοπεί στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις ΤΠΕ έως το 2030. Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία και τη στήριξη εθνικών συνασπισμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνδέοντάς τους με τη βασική πλατφόρμα για τη διευκόλυνση των ευκαιριών κατάρτισης και την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες. Στόχος είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία με την επέκταση των υφιστάμενων ιστοτόπων των συνασπισμών και τη δημιουργία νέων, όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα με την πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.
  • Κορίτσια και γυναίκες στον ψηφιακό τομέα: παρά την ταχεία ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται. Προσπάθειες όπως η ψηφιακή διακήρυξη για τις γυναίκες δεν έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία αποσκοπεί στην αντιμετώπισή του, στοχεύοντας σε 20 εκατομμύρια ειδικούς στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2030 και προωθώντας την πολυμορφία ως προς το φύλο. Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ΤΠΕ, στην υποστήριξη του στόχου της απασχόλησης 20 εκατομμυρίων ειδικών στις ΤΠΕ έως το 2030 και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου, τη δημιουργία δικτύων, την ανάλυση των διαφορών μεταξύ των φύλων και την παροχή συστάσεων για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στον τομέα των ΤΠΕ.

Οι δύο προσκλήσεις δημοσιεύονται πλέον στην επίσημη πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών (Girls and Women in Digital και Digital Skills and Jobs Platform ). Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου 2024 στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

 

Αποθηκεύστε την ημερομηνία για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 12 Μαρτίου 2024

Ενδιαφέρεστε για την πρόσκληση; Η πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, εξ ονόματος της Επιτροπής, φιλοξενεί ενημερωτική ημερίδα για τους δυνητικούς συμμετέχοντες στις 12 Μαρτίου 2024 στις 10: 00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Γίνετε μέλος του HaDEA, της DGCNET και του REA για μια ενημερωτική συνεδρία, εξερευνήστε τα θέματα, ανακαλύψτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης και υποβάλετε τις ερωτήσεις σας απευθείας στην Επιτροπή!

 

Αναδημοσίευση είδησης από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ