Στις 10 Νοεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ενέκρινε τρία προγράμματα εργασίας  για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».  Θα επιταχύνει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης και θα χρηματοδοτήσει νέες ψηφιακές λύσεις για την υλοποίηση των επόμενων 10 ετών της  ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης.   Σε αυτόν τον πρώτο γύρο, θα διατεθεί συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.98 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας  πρόγραμμα εργασίας DIGITAL Europe 2021-2022),  ( ύψους 1.38 δισ. ευρώ, θα εξορθολογίσει τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς αναδυόμενων τεχνολογιών: Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), χώροι υπολογιστικού νέφους και δεδομένων, υποδομές κβαντικής επικοινωνίας, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία έως το τέλος του 2022.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να μάθουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, θα στηρίξει:

 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς ικανοτήτων, όπως τα δεδομένα και η δεοντολογική ΤΝ, η κυβερνοασφάλεια, η κβαντική και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.
 • Επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού μέσω βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικούς τομείς ικανοτήτων

Δύο άλλα προγράμματα εργασίας συνοδεύουν το κύριο πρόγραμμα εργασίας. Το  πρόγραμμα εργασίας DIGITAL Europe — Κυβερνοασφάλεια 2021-2022 θα επενδύσει 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022 σε τομείς ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και των δικτύων, ενώ το   πρόγραμμα εργασίας DIGITAL Europe — EDIH 2021-2023  αφορά τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών ψηφιακών κόμβων (329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023).

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα, ανακοινώνοντας τις επικείμενες δράσεις DIGITAL στον  ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!

 

Αναδημοσίευση Digital Europe Programme: close to €2 billion for the digital transition and skills.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Κβαντική Υπολογιστική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ