Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο πολυετή προγράμματα εργασίας για το πρόγραμμα  «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL).  Τα προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.284 δισ. EUR, εκ των οποίων 553 εκατ. EUR θα διατεθούν το 2023 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στη διάθεση ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Με προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7.5 δισ. EUR σε διάστημα 7 ετών, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κύριο πρόγραμμα εργασίας

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας (πρόγραμμα εργασίας  DIGITAL Europe 2023-2024, ύψους 909.5 εκατ. EUR, αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρίσιμων ψηφιακών ικανοτήτων της ΕΕ, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς όπως η τεχνολογία για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και η ανάπτυξη για τη βέλτιστη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων με την εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βασικούς τομείς στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία για την επίτευξη 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ στην ΕΕ έως το 2030. Επιπλέον, επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία ημιαγωγών και να δημιουργήσει μια Ακαδημία Δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για σκοπούς επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ και των δημόσιων διοικήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, ιδίως των κοριτσιών, που συχνά υποεκπροσωπούνται στον τομέα.

Πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ειδικό πρόγραμμα εργασίας με επίκεντρο την κυβερνοασφάλεια, με προϋπολογισμό ύψους 375 εκατ. EUR για την περίοδο 2023-2024, με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των κυβερνοαπειλών. Το πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια θα στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων των εθνικών και διασυνοριακών επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία προηγμένων συστημάτων ανίχνευσης απειλών και ανάλυσης συμβάντων στον κυβερνοχώρο. Θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας μέσω των εθνικών κέντρων συντονισμού και θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν τη βιομηχανία, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη συμμόρφωσή τους.

Πότε θα προκηρυχθούν οι νέες προσκλήσεις;

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και για τα δύο προγράμματα εργασίας θα δημοσιευθούν αυτή την άνοιξη, ενώ περισσότερες θα πραγματοποιηθούν την πτώση. Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εργασίας, βλ. εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση, δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις DIGITAL διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Αναδημοσίευση Digital Europe Programme: digital transition and cybersecurity at the core of the new work programmes, δημιουργήθηκε από

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

DIGITAL Europe Programme - Work Programmes 2023-24

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Cloud Computing
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ