Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Purchase of ‘Connectivity and Management of the CY SMART CITY PLATFORM, integration of existing solutions from individual Municipalities and development of three vertical solutions and applications’».

Ο διαγωνισμός αφορά τη λειτουργία και διαχείριση της έξυπνης πλατφόρμας των πόλεων της Κύπρου καθώς και την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία αισθητήρων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον εκσυγχρονισμό των πόλεων, μέσω καινοτόμων, βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων, που θα προσφέρουν έξυπνες υπηρεσίες στους πολίτες των Δήμων και των Κοινοτήτων της Κύπρου.

Η προκήρυξη και οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement) και τυχόν ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσω αυτής της ιστοσελίδας.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 12η Ιανουαρίου 2024.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Η Κύπρος του αύριο».

 

Αναδημοσίευση είδησης από  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Λογισμικό
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία