Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, πάνω από το ήμισυ των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέθετε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία και η Ιρλανδία σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η πρωτοβουλία EDISON Alliance του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχει ως στόχο να στηρίξει 1 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται, μέσω της ψηφιακής ένταξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά βασικές ψηφιακές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοτόπων, η αποστολή άμεσων μηνυμάτων, η χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου ή η διαχείριση της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα 27 κράτη μέλη.

Όπως ανέφερε η Eurostat, από όλα τα άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών στην ΕΕ το 2021, περισσότερα από τα μισά (54 %) διαθέτουν «τουλάχιστον βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες». Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν πώς να κάνουν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με καθέναν από τους πέντε αυτούς τομείς: δεξιότητες γραμματισμού σε θέματα πληροφόρησης και δεδομένων, δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δεξιότητες ασφάλειας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Ανακαλύψτε την πλήρη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ  εδώ
© Eurostat

 

Αναδημοσίευση Which European countries have the most digital skills? ,  δημιουργήθηκε από Niamh Thornton.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Which European countries have the most digital skills?

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία