Μεταξύ του 2018 και του 2020, περισσότεροι από 17,000 νέοι Ευρωπαίοι απέκτησαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να ξεκινήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία στον ψηφιακό τομέα. Χάρη στην πιλοτική φάση της πρακτικής άσκησης «Digital Opportunity Traineeships» (DOT),  φοιτητές και απόφοιτοι ταξίδεψαν σε μία από τις 34 συμμετέχουσες χώρες, όπου εργάστηκαν συχνότερα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ανάπτυξης λογισμικού και της ανάλυσης δεδομένων.

Η πιλοτική φάση υπερέβη σχεδόν το τριπλάσιο του αρχικού στόχου και η επιτυχία αυτή θέτει το σχέδιο σε νέα έκδοση. Αποτελεί πλέον μέρος του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση  και θα επεκταθεί ως προς το πεδίο εφαρμογής και τον στόχο, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Map of Europe showing density of sending countries

Η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία ως συγκεκριμένη δράση για την προώθηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού ταλέντου. Δεδομένου ότι όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ευρωπαϊκών εταιρειών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ψηφιακών εμπειρογνωμόνων, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Digital Opportunity Traineeship» κατάφερε να φέρει νέους και δραστήριους ανθρώπους σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα. Η πιλοτική φάση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και υλοποιήθηκε μέσω του Erasmus+. Οι πιο δραστήριες χώρες ήταν η Γερμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται τώρα και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του Erasmus +.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες χρησιμοποίησαν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσουν ελκυστικές συνθήκες για τους νέους και τους βοήθησαν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης «Digital Opportunity» διήρκεσαν μεταξύ 60 και 180 ημερών, ενώ ορισμένες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός πλήρους έτους. Σε πολλές περιπτώσεις, και οι δύο πλευρές ήταν ικανοποιημένες με την εμπειρία και οι εταιρείες συχνά προσέφεραν τυποποιημένες συμβάσεις στους ασκούμενους.

Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνολογία

Όσον αφορά την κατανομή των φύλων, το πιλοτικό πρόγραμμα των DOT πέτυχε σταθερή ισορροπία μεταξύ των φύλων, με τους άνδρες συμμετέχοντες να αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 53 %. Η εικόνα αυτή ποικίλλει μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών: στη Δυτική Ευρώπη, το 57-59 % των ασκουμένων από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία ήταν γυναίκες, ενώ περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων που προέρχονταν από την Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλτική ήταν άνδρες. Στη συνέχεια, πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έλαβαν περισσότερες αιτήσεις από γυναίκες για DOT, ενώ η Δυτική Ευρώπη φιλοξένησε περισσότερους άνδρες (με εξαίρεση τη Γερμανία).

Οι γυναίκες ασκούμενες ήταν πιθανότερο να προέρχονταν από μη τεχνικό υπόβαθρο, ενώ οι άνδρες αντιπροσώπευαν σημαντικά την τεχνολογία ή παρακείμενους κλάδους, όπως η μηχανική και η ηλεκτρονική.

Συνολικά 1,165 οργανώσεις φιλοξένησαν εκπαιδευτές ψηφιακών ευκαιριών, βοηθώντας τους να εξερευνήσουν ευρύ φάσμα τομέων. Συμμετείχαν πολλές αναγνωρίσιμες εταιρείες, μεταξύ των οποίων: Airbus, BASF, Bosch, BMW, Dewalt, Ericsson, IBM, Infineon, Intel, Philips, Porsche, ThyssenKrupp, Volkswagen.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν επιπέδου Bachelor (57 %), ακολουθούμενη από μεταπτυχιακό (31 %). Μειοψηφία των φοιτητών ήταν διδακτορικό (2 %) ή σε επίπεδο ΕΕΚ/ανώτερου διπλώματος (9 %).

Graph showing main subjects students were studying

Εστίαση στις ψηφιακές δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη

Οι ασκούμενοι dot σπουδάζουν συνήθως, ή έχουν μελετήσει, θέματα που συνδέονται στενά με τον ψηφιακό τομέα ή με επιστημονικούς κλάδους που υποβάλλονται σε ψηφιοποίηση. Οι επιχειρήσεις, η μηχανική, οι ΤΠΕ και η διοίκηση είναι τα τέσσερα κορυφαία θέματα, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως ένα από τα 5 κορυφαία θέματα, γεγονός που καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ των ψηφιακών εξελίξεων και της κοινωνικής καινοτομίας.

Graph showing top receiving organisation types across European countries

Τα πανεπιστήμια και τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα αποτελούσαν τους πέντε κορυφαίους αποστολείς για κάθε χώρα, η πλειονότητα των οποίων είναι πανεπιστήμια, καθώς και ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με ιδιαίτερη έμφαση, όπως οι επιχειρήσεις, η αρχιτεκτονική ή η μηχανική.

Graph showing top digital skills developed on DOTs

Με βάση το δείγμα δεδομένων από το Erasmus Intern, οι κορυφαίες δεξιότητες που ανέπτυξαν ή βελτίωσαν οι εκπαιδευόμενοι ήταν η βελτιστοποίηση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της μηχανής αναζήτησης (SEO). Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία που έχει αποκτήσει το έργο αυτό τα τελευταία 5 χρόνια. Οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αντιπροσώπευαν 3 από τους 5 κορυφαίους εκπαιδευόμενους σε δεξιότητες που κατάφεραν να ενισχύσουν: ανάλυση δεδομένων, χρήση λογισμικού για εργασία και ανάπτυξη εφαρμογών, σεναρίων λογισμικού και ιστοτόπων.

Τελικά, το πιλοτικό πρόγραμμα DOT σημείωσε αποδεδειγμένη επιτυχία: διευκόλυνση σημαντικών διασυνοριακών συνεργασιών και παροχή σε χιλιάδες φοιτητές και νέους αποφοίτους ευκαιριών για να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να επεκτείνουν τα δίκτυά τους, ώστε να στηρίξουν τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποδείχθηκε επίσης το κατάλληλο εργαλείο για την προετοιμασία μιας μελλοντικής γενιάς επαγγελματιών: ένα που έχει κίνητρο να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των διαφόρων κλάδων. Το Erasmus + και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα αξιοποιήσουν αυτή την επιτυχή πιλοτική φάση για να επεκτείνουν το πρόγραμμα και στους εκπαιδευόμενους και μαθητευόμενους ΕΕΚ και να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Ψηφιακές ευκαιρίες» παρείχε πρόσβαση σε σταδιοδρομίες με ισχυρό στοιχείο ψηφιακών δεξιοτήτων για πολλούς νέους Ευρωπαίους και κατάφερε να κινητοποιήσει διάφορες εταιρείες και ιδρύματα για να επενδύσουν σε ψηφιακά ταλέντα, παρέχοντας ένα ισχυρό έδαφος για τη μελλοντική ανάπτυξη.

© fizkes — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση Digital Opportunity Traineeships: the initiative scales-up after a successful pilot , δημιουργήθηκε από  Diem Tran.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ