Ενόψει της νέας δημοσίευσης του DigComp 2.2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα επικύρωσης για τη συγκέντρωση στοιχείων από εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp) είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών. Μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων, στον καθορισμό μαθησιακών στόχων, στον εντοπισμό ευκαιριών κατάρτισης και στην εξεύρεση σχετικών ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Οι έρευνες επικύρωσης στο DigComp 2.2 θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2021. Απαιτούνται 10-15 λεπτά για τη συμπλήρωση και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα σύνδεσης. Κάθε έρευνα εξετάζει ένα σύνολο ικανοτήτων εντός ενός ευρύτερου τομέα δεξιοτήτων, όπως ο γραμματισμός σε θέματα πληροφοριών και δεδομένων, η επικοινωνία και η συνεργασία, και άλλες. Κάθε ερωτηματολόγιο μπορεί επίσης να τηλεφορτωθεί ως χωριστό αρχείο pdf κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποίηση του DigComp 2.2   σε αυτό το επεξηγηματικό βίντεο.

Μοιραστείτε τις απόψεις σας σχετικά με το ποιες ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες για κάθε Ευρωπαίο και βοηθήστε να κάνουμε τα επόμενα 10 χρόνια την  ευρωπαϊκή ψηφιακή δεκαετία.

Αποκτήστε πρόσβαση στην έρευνα εδώ!

 

Αναδημοσίευση Have your say: what examples to include in the new publication of DigComp 2.2? , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

DigComp 2.2 Public Online Validation Survey

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Λογισμικό
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ