Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024, διάσκεψη Τύπου για παρουσίαση του προγράμματος «ICT Re-Up Skilling», που υλοποιείται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA).

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση εργαζομένων ή/και ανέργων που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με προοπτική να αξιοποιήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση.

Στον χαιρετισμό του ο νέος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δρ Νικόδημος Δαμιανού ανέφερε ότι το Υφυπουργείο, ως θεματοφύλακας της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, έχει υιοθετήσει τους στόχους της Ευρώπης για τη μετάβαση στη Ψηφιακή Δεκαετία και προωθεί αριθμό δράσεων για την επίτευξή τους, όπως το νέο πιλοτικό πρόγραμμα για αναβάθμιση και επανακατάρτιση. Ο Υφυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της συνεκτικής προσέγγισης και της αξιοποίησης συνεργειών εντός της κυβέρνησης, αλλά και της εποικοδομητικής συνεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση της χώρας έχει λαϊκή εντολή για ανθρωποκεντρική πολιτική, και η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι οριζόντια σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής που έχει ως επίκεντρο την εργασία. Τόνισε ότι στον σύγχρονο κόσμο, που εξελίσσεται διαρκώς, δεν είναι αρκετά τα εφόδια που αποκτήθηκαν στην αφετηρία, αλλά πρέπει διαρκώς να ενισχύονται και να αυξάνονται, ειδικότερα στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της επικοινωνίας, που εξελίσσονται ταχύτατα. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίταση των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης είναι απαραίτητη έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας να μπορεί να πρωταγωνιστεί σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον και η χώρα μας να καταφέρει μέσα στα επόμενα χρόνια να συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και οι πολίτες της να ζουν με ευημερία. Ο κ. Παναγιώτου κατέληξε λέγοντας ότι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε είναι ένα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση και ευχήθηκε τα αποτελέσματά του να είναι σύντομα αισθητά και να διευρυνθεί η λειτουργία του με επιπρόσθετους συμμετέχοντες κατά το επόμενο διάστημα.

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης τόνισε την ανάγκη για ενασχόληση περισσότερων ατόμων στον τομέα των ΤΠΕ και ιδιαίτερα στην Κυβερνοασφάλεια, αναφέροντας ότι στην Ευρώπη παρατηρείται μεγάλη έλλειψη σε ειδικούς ΤΠΕ, της τάξης των 350 χιλιάδων θέσεων. Πρόσθεσε ότι για την απασχόληση στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας δεν είναι απαραίτητο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην πληροφορική, καθώς θα μπορούσε να προσελκύσει άτομα με διαφορετικές σπουδές, όπως τους μαθηματικούς για να ασχοληθούν με θέματα κρυπτογράφησης.

Στη δική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος της CITEA κ. Δημήτρης Νησιώτης ανέφερε ότι οι ανάγκες σε επαγγελματίες πληροφορικής δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και ένας από τους κύριους τρόπους για αύξηση του αριθμού των ειδικών πληροφορικής σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι η επανεκπαίδευση (re-skilling). Συνεχίζοντας, ανακοίνωσε ότι αριθμός επιχειρήσεων μελών του CITEA έχει εκφράσει ήδη την προκαταρτική του δέσμευση για εργοδότηση των υποψηφίων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ICT Re-Up Skilling», εφόσον αυτοί επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας της εκπαίδευσης και ανταποκριθούν στις συνεντεύξεις με τις επιχειρήσεις.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με παρουσίαση του προγράμματος από τον δρα Νεόφυτο Παπαδόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Ο δρ Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της επιλογής των 15 καταλληλότερων υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων ιστοριών επιτυχίας που μεταφράζονται ως ευκαιρίες εργοδότησης. Τέλος, ανέφερε ότι θα γίνει αποτίμηση του προγράμματος τόσο με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων όσο και 6 μήνες μετά, για καλύτερη παρακολούθηση του αντίκτυπου που θα έχει το πρόγραμμα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δοθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 02/02/2024 στους χώρους της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Στην εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα κατ’ ιδίαν συναντήσεων των ενδιαφερομένων με εταιρείες Τεχνολογίας στην Κύπρο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 περίπου εβδομάδων και θα αρχίσει στα μέσα Μαρτίου 2024.

Το πρόγραμμα «ICT Re-Up Skilling», το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας.

 

** Δηλώσεις συμμετοχής για την ενημερωτική ημερίδα για παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “ICT Re-Up Skilling”

 

Αναδημοσίευση είδησης από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Cloud Computing

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία