Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να μοιραστώ μαζί σας το όραμα και τους στόχους του  Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αφού η ψηφιοποίηση και η καινοτομία κρίνονται ως καταλιτικοί παράδοντες του εκσυγχρονισμού αλλά και της μετεξέλιξης του κράτους.

Δημιουργώντας , λοιπόν , για την Κύπρο ένα νεό οδικό χάρτη για μια πιο βιώσιμη και ισορροπημένη πορεία, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός τον πρωταρχικής σημασίας ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αλλά και των ιδιωτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το σημερινό συνέδριο που κάθε χρόνο αποδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή απόψεων, κατευθύνει και προβληματίζει ως προς τη δημιουργία πολιτικής και δίνει έμπνευση για εξεύρεση λύσεων προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας μας. Είμαι βέβαιος ότι οι τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι ενδιαφέρουσες και παραγωγικές.

Η Κύπρος είναι μια χώρα με τεράστια προοπτική επενδυτικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, με ένα οικοσύστημα το οποίο αρχίζει να εδραιώνεται και να μεγαλώνει. Υπάρχουν όμως αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να ενισχυθούν ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε το κίνητρο της επενδυτικής ανάπτυξης και επέκτασης τόσο των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας όσο και των ξένων.

Σημαντικοί παράγοντες για την ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας είναι φυσικά ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός, η ένταξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον κβαντικό υπολογισμό, η θωράκιση της κυβερνοασφάλειας τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα κρατικά ερευνητικά εργαστήρια και η εμπορική αξιοποίηση των ευρημάτων που προκύπτουν από αυτά.

Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας, το κεντρικό γραφείο μεταφοράς γνώσης μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, ευνοεί τη δημιουργία τεχνοβλαστών μέσω των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας.

Μέσα από τη διαβούλευση του Υφυπουργείου μας με το οικοσύστημα έχει τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ρυθμιστικών «sandboxes» (ελεγχόμενες περιοχές), όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διενεργήσουν πειραματικές διαδικασίες για προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να συμμορφώνονται πλήρως με τους υπάρχοντες κανονισμούς.

Τα «sandboxes» επιτρέπουν στις εταιρείες να πειραματίζονται και να συλλέγουν δεδομένα για τις λύσεις τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους στην προστασία των καταναλωτών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του κράτους, αφότου ολοκληρωθεί η πειραματική διαδικασία.

Στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα ρυθμιστικά «sandboxes» χρησιμοποιούνται συχνά σε αναδυόμενους τομείς όπως το fintech και η ψηφιακή υγεία. Για την εφαρμογή ενός τέτοιου τομέα στην Κύπρο, είναι απαραίτητη τόσο η διαβούλευση όσο και η νομοθετική ρύθμιση.

Επιπρόσθετα, με τη συμβολή και την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, την αξιοποίηση των κέντρων αριστείας και τη συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η Κύπρος τα επόμενα χρόνια θα μπορεί δικαίως να ονομάζεται τεχνολογικός κόμβος της Μεσογείου.

Η Κύπρος, μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, έχει ήδη προχωρήσει με την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, με στόχο την ψηφιοποίηση των δημόσιων μηχανών της διακυβέρνησης του κράτους.

Κατά τους τελευταίους μήνες έχουμε υλοποιήσει και παραδώσει έργα τα οποία έχουν δώσει λύσεις σε γραφειοκρατικές και πολύπλοκες διαδικασίες και αφορούν ευρέως την κοινωνία, όπως είναι η γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, οπού ο πολίτης μπορεί να θέσει ερωτήματα αναφορικά με την πρόοδο των αιτημάτων του, καθώς και την πλατφόρμα διαδικτυακής συμπλήρωσης για τους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους οι πολίτες και αρκετές επαγγελματικές ομάδες, θα επωφεληθούν από τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής σε αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως αυτές που θα προσφέρονται στο νέο διαδικτυακό σύστημα της δικαιοσύνης, το e-justice, στο αναβαθμισμένο σύστημα της πολεοδομίας «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», και κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν φυσική παρουσία ακόμα και για μια απλή υπογραφή ή εξουσιοδότηση.

Την οδό της ψηφιοποίησης θα ακολουθήσουν όλες οι κρατικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο την εσωτερική διοίκηση του δημοσίου όσο και τη διοίκηση του κράτους.

Με την ψηφιοποίηση, λοιπόν, των συστημάτων διακυβέρνησης πετυχαίνουμε την επιτάχυνση χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής των πολιτών απλοποιώντας τη συναλλαγή τους με το κράτος.

Πώς συμβάλλει στην ισορροπία και στη σταθερότητα ενός κράτους η ψηφιοποίηση;

Όπως το έχουμε διαπιστώσει και κατά την περίοδο της πανδημίας, η τεχνολογική ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας αλλά και συνέχειας ενός κράτους.

Πέραν όμως από πανδημικές ή άλλες κρίσεις, η ψηφιακή και τεχνολογική ετοιμότητα και προσαρμογή σε νέες συνθήκες ενδυναμώνουν το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου, με την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού χώρου, φιλικού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Θα φέρω ως παράδειγμα σημαντικά μοντέλα τεχνολογικής καινοτομίας όπως τα τραπεζικά ιδρύματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ορισμένες κρατικές υπηρεσίες όπως το ‘Tax For All’ που χρησιμοποιούν με απόλυτη επιτυχία τη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Μια καινοτόμα τεχνολογική λύση η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών με απόλυτη ασφάλεια εντός του ψηφιακού χώρου.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πόλεων της Κύπρου, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού «Smart Cities» πριν από το τέλος του έτους. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σχέδιο που στόχο έχει να μετατρέψει τους Δήμους των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» βελτιώνοντας και λύνοντας, με καινοτόμες, βιώσιμες και λειτουργικές λύσεις, διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας προς όφελος των πολιτών.

Θέλω να τονίσω ότι το ζητούμενο στον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν είναι η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά η ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος σε απλή, σύντομη και εύχρηστη μορφή για τους πολίτες, με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών και κλειδιών.

Ανασχεδιάζουμε, προσαρμόζουμε και προχωρούμε με σύνεση και συλλογικότητα προς την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύουμε στην εκπαίδευση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και παράλληλα προωθούμε την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγέλματα «steam», αφού είναι καταλυτικής σημασίας στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε.

Με τη χρήση λοιπόν της έρευνας, της καινοτομίας και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και φιλικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κράτος, καθώς και μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας η οποία θα αποτελεί εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και ανταγωνιστικότητας.

Ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας και του Υφυπουργείου μας παραμένει πάντοτε η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με τη χρήση των δυνατοτήτων που μας δίδονται μέσω της τεχνολογίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για την άρτια διοργάνωση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

Αναδημοσίευση είδησης από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID) 

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία