Εκπαιδευτές ενηλίκων

 

Στις 17 Μαΐου, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (MoES) και το έργο «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης τηςΕΡALE», σε συνεργασία με τη Λετονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (LIKTA) υπό την αιγίδα της Ψηφιακής Εβδομάδας 2024, διεξήγαγαν σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ενηλίκων με τίτλο «Προς μια κοινή κατανόηση των ψηφιακών ικανοτήτων: θεωρία και πράξη».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επικαιροποίηση και προώθηση της συζήτησης και της κοινής κατανόησης των ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων και εκείνων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες DigComp 2.2. Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες του κλάδου και μοιράστηκε τόσο θεωρητικές πληροφορίες όσο και πρακτική εμπειρία και συστάσεις.

Είναι σημαντικό για όσους εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες DigComp 2.2, καθώς και να προωθήσουν την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο. Είναι εξίσου σημαντικό να προσδιοριστούν παραδείγματα ορθής πρακτικής και οι προκλήσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί μέχρι στιγμής κατά τον σχεδιασμό του περιεχομένου των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίπεδα DigComp 2.2, καθώς και η αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων για τον καθορισμό του επιπέδου DigComp 2.2.

Το σεμινάριο εγκαινιάστηκε και απευθυνόταν στους συμμετέχοντες αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως από την Jeрena Muhina, Ανώτερη Εμπειρογνώμονα του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, τόνισε: «Η ενιαία κατανόηση είναι απαραίτητη σε διάφορα επίπεδα — τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και την κατανομή των πόρων, για τους εργοδότες κατά τον καθορισμό απαιτήσεων για τους εργαζομένους και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των εργαζομένων τους, όσο και για τους δημιουργούς και τους φορείς υλοποίησης διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι επίσης σημαντικό για τους αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών να επικοινωνούν σε μια κοινή γλώσσα σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, το DigComp, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες, παρέχει μια κοινή αντίληψη και διαρθρωμένη προσέγγιση των ψηφιακών ικανοτήτων, συμβάλλοντας στην επικοινωνία σε μία γλώσσα σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναπτύσσουμε μια προσέγγιση βάσει ικανοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων, του εντοπισμού και του σχεδιασμού των μαθησιακών αναγκών. Στην τυπική εκπαίδευση, μια τέτοια δομημένη προσέγγιση υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά πρότυπα και περιλαμβάνει απαιτήσεις. Η φύση της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι διαφορετική, δεν μπορεί να τυποποιηθεί. Ταυτόχρονα, η ποιότητα και η διαφάνεια είναι επίσης σημαντικές για τη μη τυπική εκπαίδευση».

Μιλώντας στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, η Δρ. Māra Jākobsone, μέλος του Συμβουλίου της LIKTA, υπενθύμισε ότι η LIKTA άρχισε να εργάζεται για τις ψηφιακές ικανότητες πριν από 25 χρόνια. Η ένωση του κλάδου εξετάζει τις ψηφιακές ικανότητες και τις γνώσεις ΤΠΕ τόσο οριζόντια, δηλαδή γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες για κάθε πολίτη, όσο και κάθετα, οι οποίες είναι επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες DigComp 2.2., τόσο στη Λετονία όσο και στην Ευρώπη κινούμαστε προς αυτό που θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το πλαίσιο αυτό και η χρήση του θα αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση.

Συνεχίζοντας το σεμινάριο, η Δρ Māra Jākobsone και η εμπειρογνώμονας του έργου LIKTA Δρ Anda Krasavina έδωσαν μια παρουσίαση «Τι είναι το DigComp 2.2 και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου και την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων». Η παρουσίαση κάλυψε τα πλαίσια και τα εργαλεία ικανοτήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πλαίσιο DigComp 2.2, τα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων, τη χρήση του πλαισίου για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, καθώς και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα λετονικά.

Ο Signe Briрe, επικεφαλής του τμήματος υλοποίησης του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης του MoES, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή του DigComp σε εθνικό επίπεδο και τη χαρτογράφηση των ικανοτήτων στο πλαίσιο των ατομικών λογαριασμών μάθησης (IMK).

Η εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη και χαρτογράφηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το DigComp μοιράστηκε από τον διαχειριστή της SIA FITA, risa Zvagule. Η παρουσίαση ανέδειξε την ανάγκη για DigComp, αποδεδειγμένες περιγραφές ικανοτήτων και άλλα παραδείγματα.

Ο Uldis Zandbergs, λέκτορας και ερευνητής στο SIA FMA, παρουσίασε την πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σύμφωνα με την DigComp. Μίλησε με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο για τη σημασία της πιστοποίησης, πώς το DigComp μπορεί να είναι χρήσιμο και εφαρμόσιμο για την πιστοποίηση.

Η Agnese Lejniece, επικεφαλής του Τμήματος Προσωπικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης και Μεθοδολογικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Liepaja, μίλησε για τις προκλήσεις στη δημιουργία προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίπεδα DigComp και μοιράστηκε την εμπειρία της.

Τις παρουσιάσεις των επαγγελματιών του κλάδου ακολούθησαν το «Fast Dates» με ειδικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε συμμετέχων στο σεμινάριο είχε την ευκαιρία να μιλήσει με έμπειρους συναδέλφους, να συζητήσει επίκαιρα θέματα στο εργασιακό του περιβάλλον που σχετίζονται με την εφαρμογή και τις προκλήσεις του πλαισίου DigComp 2.2, καθώς και να λάβει πολύτιμες συμβουλές και συστάσεις.

Στο τέλος του σεμιναρίου, εμπειρογνώμονες του κλάδου και ειδικοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων παραδέχθηκαν ότι τόσο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων όσο και οι εκπρόσωποι του κλάδου θα πρέπει να συνεχίσουν τις συζητήσεις και τις συζητήσεις τους προκειμένου να προωθήσουν την εφαρμογή του πλαισίου στη μη τυπική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό νόμο και τον κανονισμό 395 του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης αδειών για την υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2023, καταρτίστηκαν «Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης», οι οποίες αναλύουν και βοηθούν στην κατανόηση των απαιτήσεων για την προετοιμασία και υποβολή περιγραφών των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και την ευθύνη των φορέων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιεχόμενο των προγραμμάτων και την ποιότητα της υλοποίησής τους.

Σεμινάριο για εκπαιδευτές ενηλίκων με θέμα «Προς μια κοινή κατανόηση των ψηφιακών ικανοτήτων: Το βίντεο της θεωρίας και της πρακτικής είναι διαθέσιμο εδώ.

Το υλικό του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως στην Αίθουσα Συνεδρίων της Επιστημονικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου της Ρίγας, Paula Valdena iela 5, Ρίγα, και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να το παρακολουθήσει ζωντανά από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης EPALE και τα προφίλ της LIKTA στο Facebook.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Λετονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «EPALE National Support Service» (Συμφωνία επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 101074777 —EPALE NSS LV).

 

 

Αναδημοσίευση άρθρου από  European Digital Skills & Jobs Platform

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Seminar materials and recording

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία