Τέθηκε σε ισχύ το  πρόγραμμα πολιτικής 2030  για την ψηφιακή δεκαετία: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν θέσει για πρώτη φορά από κοινού συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις σε τέσσερις βασικούς τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Έχει επιτευχθεί θεμελιώδης πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών στους τέσσερις βασικούς τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών.

Για την αξιολόγηση της προόδου και τον καθορισμό σημείων αναφοράς για την ολοκλήρωσή τους έως το 2030, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι συμπληρώνονται από μια διαδικασία κυκλικής συνεργασίας που έχει ήδη ξεκινήσει.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Αρχής γενομένης από σήμερα και μέχρι το 2030, τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή, θα διαμορφώσουν τις ψηφιακές πολιτικές τους για την επίτευξη στόχων σε 4 τομείς ώστε:

 • Να βελτιώσουν τις βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών·
 • Βελτίωση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων), όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος·
 • Να προωθήσουν περαιτέρω τις υποδομές συνδεσιμότητας, υπολογιστικής και δεδομένων της ΕΕ· και
 • Να καταστήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διοίκηση διαθέσιμες επιγραμμικά.

Οι στόχοι του προγράμματος πολιτικής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ασφαλούς και προστατευμένης ψηφιακής τεχνολογίας, ενός ανταγωνιστικού επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, ασφαλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας, δίκαιης πρόσβασης σε ψηφιακές ευκαιρίες για όλους και την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση της ενέργειας και των πόρων καινοτομιών, ενσωματώνονται σε αυτούς τους στόχους.

«Η τεχνολογία θα συνεχίσει να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις κοινωνίες μας και στη ζωή μας. Με τον μηχανισμό παρακολούθησης έχουμε πλέον συγκεκριμένους στόχους για να καταστήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία αποτελεσματική για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε η Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή.

Πολυκρατικά έργα

Τα έργα μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού έως το 2030. Τα κράτη μέλη θα συγκεντρώσουν πόρους και θα συνεργαστούν στενά μέσω πολυκρατικών έργων για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων που θα δυσκολεύονταν να παράσχουν μόνα τους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα πολιτικής δημιούργησε μια διαδικασία για τον προσδιορισμό και τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων σε τομείς όπως το 5G, οι κβαντικοί υπολογιστές και οι συνδεδεμένες δημόσιες διοικήσεις, μεταξύ άλλων.

 

Αναδημοσίευση New step towards the Digital Decade targets: the policy programme 2030 comes into force, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Decade policy programme 2030

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ