Τον Ιούλιο του 28, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα νέα αποτελέσματα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022, ο οποίος παρακολουθεί τις ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και την πρόοδο που σημειώνουν οι χώρες της ΕΕ κάθε χρόνο.

Οι εκθέσεις DESI 2022 βασίζονται κυρίως σε στοιχεία του 2021 και παρακολουθούν την πρόοδο που σημειώνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες, να μετατρέψουν τις ΜΜΕ σε ψηφιακές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν προηγμένα δίκτυα 5G. Ωστόσο, η ΕΕ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού: με σχεδόν 127 δισ. ευρώ που προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα, o  Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) αποτελεί μια αταλάντευτη ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν την πολυτέλεια να επιτύχουν.

Ένας πραγματικός ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί ένα αποφασιστικό βήμα προόδου για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν πίσω, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες καθίστανται απαραίτητη συνιστώσα της καθημερινής ζωής και της συμμετοχής στην κοινωνία. Τα στοιχεία της έκθεσης DESI του 2022 δείχνουν ότι μόνο το 54 % των Ευρωπαίων ηλικίας 16-74 ετών διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ο στόχος για την ψηφιακή δεκαετία είναι τουλάχιστον το 80 % των πολιτών έως το 2030.

 

DESI 2022 stats on basic digital skills in the EU

 

Επιπλέον, τα 9 εκατομμύρια ειδικοί ΤΠΕ της ΕΕ υπολείπονται επίσης κατά πολύ του στόχου της ΕΕ για 20 εκατομμύρια ειδικούς έως το 2030 και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί, παρά το γεγονός ότι 500.000 ειδικοί ΤΠΕ εισήλθαν στην αγορά εργασίας μεταξύ του 2020 και του 2021.

Τα αποτελέσματα του 2022 καταδεικνύουν ότι, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα μαζικά δεδομένα, εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη υποδομών σύνδεσης, ιδίως της τεχνολογίας 5G, η οποία είναι απαραίτητη για εξαιρετικά καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, πρέπει να πραγματοποιηθεί γρήγορα. Η Φινλανδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία παραμένουν οι πρωτοπόροι της ΕΕ. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μαζικά δεδομένα, εξακολουθεί να είναι περίπου 30 %, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του στόχου του 75 % που έχει τεθεί για την ψηφιακή δεκαετία του 2030. Αυτό οφείλεται επίσης εν μέρει στις σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων, οι οποίες εμποδίζουν τη συνολική πρόοδο και οδηγούν σε ψηφιακό αποκλεισμό.

Ωστόσο, παρατηρείται συνολικά θετική τάση σύγκλισης: η ΕΕ εξακολουθεί να βελτιώνει το επίπεδο ψηφιοποίησής της και τα κράτη μέλη που ξεκίνησαν σε χαμηλότερα επίπεδα καλύπτουν σταδιακά την υστέρησή τους, επεκτεινόμενα ταχύτερα. Ειδικότερα, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα αύξησαν σημαντικά τις αξιολογήσεις τους DESI κατά την προηγούμενη πενταετία, πραγματοποιώντας συνεκτικές επενδύσεις και ενισχύοντας την πολιτική τους εστίαση στην ψηφιακή τεχνολογία, οι οποίες υποστηρίχθηκαν επίσης από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αν θέλετε να μάθετε πώς βαθμολογείται κάθε χώρα στον δείκτη DESI, μπορείτε να εξερευνήσετε τον διαδραστικό χάρτη ψηφιακών δεξιοτήτων, με βασικά δεδομένα, πληροφορίες και δράσεις σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

 

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση  New DESI 2022: EU countries still struggle to close gaps in digital skills, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ