Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΔΥΑ δημοσίευσε στις 4 Νοεμβρίου ένα νέο έγγραφο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΔΥΑ και οι εταίροι τους μπορούν να εργαστούν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας και την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των εργοδοτών και των ατόμων που αναζητούν εργασία: «Από κοινού αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, προετοιμασία για τη μελλοντική αγορά εργασίας της Ευρώπης». «Από κοινού αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, προετοιμασία για τη μελλοντική αγορά εργασίας της Ευρώπης»

Το παρόν έγγραφο παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα που επισημάνθηκαν κατά τη διάσκεψη των ενδιαφερόμενων μερών του δικτύου ΔΥΑ του 2022.

Η διάσκεψη επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας ορισμένων περιφερειών, τομέων και επαγγελμάτων
  • Παροχή βοήθειας σε άτομα από ομάδες που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας

Ο επείγων χαρακτήρας των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων τονίζεται στη μελέτη μαζί με μια «δεκαετή αύξηση» του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας. Μεταξύ των κύριων λόγων είναι οι σημαντικές διαταραχές της αγοράς εργασίας τόσο από βραχυπρόθεσμα (όπως η COVID-19) όσο και από μακροπρόθεσμα ζητήματα (π.χ. διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση).

Η έρευνα τονίζει επίσης την ανάγκη για πολύπλευρες παρεμβάσεις από το δίκτυο των παραγόντων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βασικής κατάρτισης για την απασχολησιμότητα, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της επανεκπαίδευσης και της διατήρησης των εργαζομένων, της ενισχυμένης πρόσληψης, αλλά και της σημαντικής ανακατανομής του εργατικού δυναμικού.

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο πιο κάτω.

PES-Network-Conference-2022_Synthesis-Paper_EL

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

© Blue Planet Studio — stock.adobe.com

Αναδημοσίευση είδησης New ways of jointly addressing labour and skills shortages , δημιουργήθηκε απο Federica Tondo.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ