Τον Νοέμβριο του 24, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus + 2022. Η πρόσκληση περιλαμβάνει διάφορες ευκαιρίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ειδικότερα, η πρόσκληση θα παράσχει χρηματοδότηση για μια σειρά δραστηριοτήτων και έργων ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027).

Το πρόγραμμα έχει αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3.9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος και περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων:

 • Η πρακτική άσκηση «Ψηφιακή ευκαιρία» (Digital Opportunity Traineeship — DOT): η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην προβολή των αυξανόμενων αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους τομείς σπουδών και στη στήριξη των σπουδαστών, των πρόσφατων αποφοίτων, των επαγγελματιών σχολείων, της ΕΕΚ, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μέλλον τους.
 • Συμπράξεις συνεργασίας: η δράση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της ανώτατης εκπαίδευσης και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων).
 • Μελλοντοστραφή έργα: νέα έργα μεγάλης κλίμακας που θα στηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη μετάβαση. Τα σχέδια θα αφορούν συγκεκριμένα τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τρεις τομείς:
  o Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς
  o Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση·
  o Υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Στη  σελίδα αυτή   μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης, συμβουλευθείτε τον οδηγό του προγράμματος 2022.

Για πλήρη επισκόπηση των ανοικτών και των προσεχών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, επισκεφθείτε την  πύλη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

 

© Pixel-Shot — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση New opportunities for digital education in the Erasmus+ General Call 2022 , δημιουργήθηκε από Eleonora Censorii.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Erasmus+ General Call 2022

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ρομποτική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ