Στις 18 Ιουλίου 2022 δρομολογήθηκε μια νέα εταιρική σχέση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου για τις Δεξιότητες, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον κόσμο της βιομηχανίας.

Αυτή η νέα εταιρική σχέση είναι το αποτέλεσμα της στήριξης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ενώσεων, των εταιρειών, των οργανώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των πανεπιστημίων, των παρόχων κατάρτισης και των εθνικών ομοσπονδιών της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού και να προσελκυστούν περισσότερα άτομα στην ψηφιακή βιομηχανία. Επιπλέον, αυτή η νέα εταιρική σχέση θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στηρίζοντας άτομα και οργανισμούς στην απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

«Η εταιρική σχέση δεξιοτήτων για το ψηφιακό οικοσύστημα στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσαρμογή της οικονομίας της ΕΕ στις προκλήσεις του μέλλοντος. Θα εμπνεύσει επίσης και άλλους — είτε στο ψηφιακό οικοσύστημα είτε σε οποιοδήποτε άλλο βιομηχανικό οικοσύστημα — να μετατρέψουν τις ψηφιακές ευκαιρίες σε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.» Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς.

Οι εργασιακές δεξιότητες των εταίρων στον ψηφιακό τομέα θα αποτελέσουν τον πρώτο τομέα προσοχής της σύμπραξης. Στη συνέχεια, οι εταίροι θα αναπτύξουν κοινούς στόχους, όπως η παρακολούθηση των μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, όπως ο αριθμός των εργαζομένων που πρέπει να επανεκπαιδευτούν. Επιπλέον, η νέα εταιρική σχέση θα συνεργαστεί στενά με άλλους κλάδους στους οποίους οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες, όπως ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες. Θα αναζητήσει ευκαιρίες συνεργασίας και συνέργειας με άλλα εν εξελίξει έργα.

Η νέα συνεργασία αποτελεί μέρος ενός πλαισίου δεσμεύσεων σε άλλα βιομηχανικά οικοσυστήματα στο πλαίσιο του συμφώνου για τις δεξιότητες, μιας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων.

 

Αναδημοσίευση New partnership to boost digital skills in Europe under Pact for Skills, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Pact for Skills

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ