Νέα εποχή στην ηΔιακυβέρνηση· Digital Services Factory από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής· Αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες στη νέα πύλη gov.cy

Πρωτοβουλία που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα μέχρι σήμερα δεδομένα ως προς την παροχή δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό, υλοποιεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Κύπρος». Μέσω της δημιουργίας του Digital Services Factory (DSF) και της συνεργασίας με το Government Digital Service (GDS) του Ηνωμένου Βασιλείου, το Υφυπουργείο στοχεύει στον ολιστικό ανασχεδιασμό του τρόπου ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, στη βάση σύγχρονης και ευέλικτης μεθοδολογίας, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πολίτη.Στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας διοργανώνεται την 1η Μαρτίου 2022, στις 09:00πμ., στο Hilton Nicosia, συνέδριο με τίτλο «The Digital Services Factory Way: Faster, Smarter, Simpler digital services», όπου, εμπειρογνώμονες από το Υφυπουργείο και το GDS, θα παρουσιάσουν στο οικοσύστημα τη νέα κυβερνητική προσέγγιση για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, θέτοντας τα θεμέλια για αποτελεσματικότερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ατζέντα θα επικεντρωθεί στο μοντέλο, πρότυπα και μεθοδολογίες ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στις πρόνοιες των συμφωνιών-πλαίσιο με τον ιδιωτικό τομέα για τον πιο πάνω σκοπό. Στόχος η επιτάχυνση της απλοποίησης και ψηφιοποίησης όλων των δημόσιων υπηρεσιών, με πολιτοκεντρική προσέγγιση και προσήλωση στο τρίπτυχο ταχύτητα, ασφάλεια, ποιότητα.

Το Digital Services Factory (DSF) αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου έργου για ολιστικό ανασχεδιασμό της κυβερνητικής παρουσίας στο διαδίκτυο, μέσω της νέας πύλης, gov.cy, η οποία και θα φιλοξενεί τόσο τις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, όσο και όλες τις κυβερνητικές ιστοσελίδες. Στόχος, όλο το δημόσιο σε μία οθόνη. Με σταθερά βήματα, προχωρούμε μπροστά για ένα ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό, προς όφελος της οικονομίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και του περιβάλλοντος.

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Νέα εποχή στην ηΔιακυβέρνηση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία