Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί τη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη σκοπιμότητας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC). Οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερόμενων μερών θα καταστήσουν δυνατή την ανάλυση των αναγκών και τον σχεδιασμό του EDSC που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των Ευρωπαίων σε ολόκληρη την ΕΕ. Πείτε τη γνώμη σας έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) διερευνούν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC),  το οποίο θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp), ώστε να καταστεί δυνατή η ευκολότερη πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων από τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μελέτη αποσκοπεί στη στήριξη της εφαρμογής της δράσης 9 του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027  μέσω της αξιολόγησης της σκοπιμότητας ενός EDSC.

Στο πλαίσιο της μελέτης, η Επιτροπή θα διεξαγάγει διάφορες δραστηριότητες διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, συνεντεύξεων και εργαστηρίων, προκειμένου να συγκεντρώσει πολλαπλές προοπτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί το EDSC ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

Ποιοι είναι οι στόχοι της μελέτης;

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:

 • χαρτογράφηση των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, καθώς και των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και της προσφοράς κατάρτισης·
 • ανάλυση της ζήτησης για EDSC και διενέργεια ανάλυσης ελλείψεων για την κατανόηση του ρόλου και της αξίας ενός EDSC·
 • διερεύνηση πιθανών σεναρίων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του·
  να διενεργήσει ανάλυση σκοπιμότητας του EDSC εξετάζοντας στρατηγικές, τεχνικές, οικονομικές πτυχές, πτυχές διακυβέρνησης και υλοποίησης· και
 • να σχεδιάσει τελικά μια πιλοτική πρόταση για ένα EDSC και να αναπτύξει στρατηγικές συστάσεις για την εφαρμογή της.

Πάρτε μέρος στη μελέτη σκοπιμότητας του EDSC εγγραφείτε εδώ! Η συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

Μόλις καταχωριστεί, το EDSC θα επικοινωνήσει τόσο με οργανισμούς όσο και με μεμονωμένα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης για τη συμμετοχή τους στις διάφορες διαβουλεύσεις και διαδικασίες επικύρωσης.

© European Commission 2022

 

Αναδημοσίευση  EDSC Feasibility Study: take part in the consultation by 23 December!, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ