Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021,    η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι ο εφοδιασμός των Ευρωπαίων με ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το ζήτημα της μαύρης ή του διαλείμματος»

Στην ομιλία της, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της επένδυσης στις ψηφιακές δεξιότητες ως κλειδί για τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ΕΕ. Το επόμενο έτος, τα σχέδια της ΕΕ περιλαμβάνουν ένα «άνευ προηγουμένου» επίπεδο επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές, όπως το 5G και οι τεχνολογίες οπτικών ινών. Ωστόσο, απαιτείται ισότιμη επένδυση για την αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των Ευρωπαίων. Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι καίριας σημασίας για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη, ώστε να αντικατοπτρίζει τις βασικές και κοινές ευρωπαϊκές αξίες.

Η ανάγκη επένδυσης στις ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι απλώς μια ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: αποτελεί φιλοδοξία την οποία συμμερίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ και αντικατοπτρίζεται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, οι ψηφιακές δαπάνες στο NextGenerationEU πιθανότατα θα υπερβούν τον αρχικό στόχο του 20 %. Αυτό φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής ψηφιακής δεκαετίας: να εξοπλιστεί το 80 % των ευρωπαίων πολιτών με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες — και να καλυφθούν 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2030. Νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τις προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτό και θα συνδέσουν τις παγκόσμιας κλάσης ικανότητες έρευνας, σχεδιασμού και δοκιμών, όπως η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα — μια πρωτοβουλία που θα προετοιμάσει το έδαφος για ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα της ΕΕ και θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης.

 

Ψηφιακές δεξιότητες για τη νεότερη γενιά: ένα κοινό όραμα για την Ευρώπη που λειτουργεί για όλους

State of the EU: Ursula Von der Leyen 2021 address. Source: EC - Audiovisual service

Ένα βασικό στοιχείο της ομιλίας του Προέδρου επικεντρώθηκε στους νέους και στην ικανότητά τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στην ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης όσων έχουν πέσει ανάμεσα σε όλα τα κενά και βρίσκονται επί του παρόντος εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Το νέο πρόγραμμα ALMA  θα βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βρουν προσωρινή εργασιακή εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ — «να αποκτήσουν δεξιότητες, να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους και να διαμορφώσουν τη δική τους κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και όραμά τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφιερώσει το 2022 στους νέους, καθιστώντας το «Έτος Ευρωπαϊκής Νεολαίας» — ένα έτος για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς — και θα διασφαλίσει ότι διαθέτουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να οικοδομήσουν το μέλλον τους στην Ευρώπη.

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης για τους σπουδαστές,   οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ανανεώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες — από τις ευκαιρίες κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων  έως τους πόρους ψηφιακών δεξιοτήτων , and και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απαιτούνται εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Μια άλλη πτυχή που αναφέρεται ως κρίσιμη για το μέλλον της ΕΕ είναι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα. Είναι ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των διαδικασιών, της διανοητικής ιδιοκτησίας και ολοένα και περισσότερο, για την επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής,

«Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι όχι μόνο για την αντιμετώπιση της απειλής στον κυβερνοχώρο, αλλά και για να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να βρίσκεται εδώ στην Ευρώπη όπου αναπτύσσονται εργαλεία κυβερνοάμυνας».

 

Εμβληματικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, όπως μια ευρωπαϊκή πολιτική κυβερνοάμυνας και μια νέα πράξη της ΕΕ για την κυβερνοανθεκτικότητα, θα συγκεντρώσουν πόρους και θα προσφέρουν το αναγκαίο πλαίσιο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την επίτευξη των στόχων θα χρειαστούν περισσότεροι εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας προσφέρει ήδη ποικίλες ευκαιρίες κατάρτισης,   ορθές πρακτικές,  καθοδήγηση και πολύ περισσότερο περιεχόμενο που σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια.

Τον Οκτώβριο είναι επίσης ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο — μια ετήσια εκστρατεία, που διοργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ENISA, η οποία αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρακτικές, τις προκλήσεις και τις λύσεις κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εκστρατεία προσφέρει επίσης πόρους, κατάρτιση και συμβουλές,   σε όλους σχετικά με τον τρόπο ασφάλειας των έξυπνων τηλεφώνων, των υπολογιστών και άλλων ψηφιακών συσκευών μας.

 

Αναδημοσίευση State of the EU: investment in digital skills is essential  , δημιουργήθηκε από

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια
  • 5G
  • Μικροηλεκτρονική
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ