Σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εθνικούς εταίρους, φέρνουμε σε ζωή την πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Μετά από μήνες προετοιμασίας και τελειοποίησης, καλούμε την κοινότητα να το χρησιμοποιήσει, να επωφεληθεί από αυτήν και να το ενισχύσει. Μαζί θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό το διαδικτυακό εργαλείο σε μια υπηρεσία μίας στάσης που θα εξυπηρετεί τους σπουδαστές, τις επιχειρήσεις, τα άτομα που αναζητούν εργασία, τους εργαζομένους, τους ψηφιακούς εμπειρογνώμονες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το 42 % των Ευρωπαίων δεν διαθέτουν καν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Στην αγορά εργασίας λείπουν εκατομμύρια εμπειρογνώμονες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης, του υπολογιστικού νέφους, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλων ψηφιακών τομέων. Αν και σημαντικές, οι ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής κατακερματισμένες. Πολύ συχνά, μια επιτυχημένη πρωτοβουλία από μία χώρα δεν ανακαλύφθηκε στην υπόλοιπη ΕΕ. Πάρα πολλές δράσεις και στρατηγικές πολιτικής δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους, διότι δεν συμμετείχαν σημαντικοί παράγοντες. Τα οράματα δεν υλοποιήθηκαν λόγω έλλειψης συνεργασίας. Στόχος της πλατφόρμας είναι να αλλάξει αυτό.

Με αυτό το εικονικό σπίτι, φέρνουμε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ υπό την ίδια στέγη, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει τους καλύτερους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους στα μάχιά σας — είτε αναζητάτε  ευκαιρίες κατάρτισης   ορθές πρακτικές,  ειδήσεις,     πιο πρόσφατα δεδομένα ή   στρατηγικές πολιτικής.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί μια ενεργό κοινότητα: ένας ασφαλής χώρος για την ανταλλαγή ιδεών και τη συζήτηση έργων· για τη δικτύωση και την εύρεση ομονοούντων εταίρων, να επεκτείνετε την τρέχουσα πρωτοβουλία σας ή να ξεκινήσετε από το μηδέν ως ομάδα.

Με τον  μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα  «Ψηφιακή Ευρώπη»,  θέλουμε η πλατφόρμα να καταστεί το εργαλείο που μετατρέπει την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια κοινή, συνεργατική προσπάθεια. Ενεργούμε από κοινού για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική για την ψηφιακή δεκαετία   έως το 2030:

  • Το 80 % των Ευρωπαίων διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  • 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας

Δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Η στρατηγική «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης»,   το  ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων   και το  σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση  παρέχουν το σημαντικό στρατηγικό όραμα. Ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας  συγκεντρώνει πάνω από 560 εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα που ενεργούν για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, των προμηθευτών ή της κοινότητάς τους. Οι  εθνικοί συνασπισμοί   συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων σε 25 χώρες της ΕΕ.

Η πλατφόρμα φέρνει σε επαφή αυτούς τους εθνικούς συνασπισμούς για να ανταλλάξουν και να προωθήσουν ευκαιρίες και ιστορίες έμπνευσης από τις χώρες τους. Η αναπαραγωγή και η κλιμάκωση επιτυχημένων πρωτοβουλιών οπουδήποτε στην ΕΕ θα γίνει πολύ ευκολότερη και θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρειάζονται αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Εκατομμύρια εταιρείες αναζητούν εμπειρογνώμονες στον ψηφιακό τομέα. Αυτή η κοινή προσπάθεια σε διασυνοριακό και τεχνολογικό επίπεδο που προωθείται από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό μας θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη. Επικοινωνήστε μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.

 

Αναδημοσίευση  Welcome to the European home of digital skills.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ