Στις 20 Δεκεμβρίου, οι εταίροι του συνασπισμού ψηφιακών δεξιοτήτων της Λετονίας συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο σεμιναρίου για την επανεξέταση των κύριων δραστηριοτήτων το 2022 και την ανταλλαγή προτεραιοτήτων για τις ψηφιακές δεξιότητες για το 2023. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη λετονική ένωση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (LIKTA).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου Women4IT στη Λετονία και την Ευρώπη, το οποίο υλοποιήθηκε από τη LIKTA σε συνεργασία με τον Κρατικό Οργανισμό Απασχόλησης (NVA).   Στο πλαίσιο του έργου, περισσότερες από 900 νέες γυναίκες εκπαιδεύτηκαν σε 8 ψηφιακά προφίλ εργασίας. Το υλικό και οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου διατίθενται στην πλατφόρμα digitaljobs.women4it.eu.

Η Liene Priede, επικεφαλής του τμήματος έργων προώθησης ψηφιακών δεξιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης (VARAM), ενημερώνει σχετικά με τις εν εξελίξει και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στη Λετονία. Κατά τη διάρκεια του 2022, στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα διαχείρισης αρχιτεκτονικής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών της δημόσιας διοίκησης — 2ος γύρος», 2,005 άτομα έγιναν οι ψηφιακοί ηγέτες και εκπαίδευσαν περαιτέρω 21,657 άτομα.

Η Gunta Arāja, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Διαρθρωτικών Ταμείων του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών  στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης, ενημέρωσε σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης το 2023, επισημαίνοντας τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις ευκαιρίες συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα.

Η Evita Simsone, διευθύντρια της NVA, κοινοποίησε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις των πολιτών για την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω μη τυπικής και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και μέσω της πρόσβασης σε διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες μαθημάτων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 2022, περισσότεροι από 5000 πελάτες επωφελήθηκαν από διάφορες επιλογές.

Κατά τη λήξη της εκδήλωσης, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της LIKTA Māra Jākobsone τόνισε τις προτεραιότητες του επόμενου έτους στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και κάλεσε όλους να μοιραστούν τις πρωτοβουλίες τους χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Εθνικού Συνασπισμού της Λετονίας.

Εκπρόσωποι κρατικών και δημοτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και περιφερειακών κέντρων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης  του Κέντρου Πολιτιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων,  του  Πανεπιστημίου της Λετονίας, της Ακαδημίας Υπολογιστών της Βαλτικής,  της IF Latvia , της   FITA,  του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Ικανοτήτων της περιφέρειας  και του  ψηφιακού κέντρου Ventspils  συμμετείχαν στο σεμινάριο διά ζώσης και διαδικτυακά.

 

Μπορείτε να παρουσιάσετε το σεμινάριο HERE.

Καλείστε να παρακολουθήσετε τις ειδήσεις LIKTA στο Twitter  και στο  Facebook.

 

Αναδημοσίευση Setting priorities for Digital skills activities in Latvia,  δημιουργήθηκε από Andra Krasavina.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Seminar agenda and presentations

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία