Η διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (IAG CGWG) εγκαινίασε την πρώτη έκδοση του «Global Careers Month», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2022. Η πρωτοβουλία προωθεί μια σειρά παγκόσμιων και περιφερειακών εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η IAG αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Cedefop, το  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), τον ΟΟΣΑ, την UNESCO και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως για τη στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία και μέσα διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οικονομικής ανάκαμψης, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της συνάφειας των δραστηριοτήτων απόκτησης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης με την αγορά εργασίας και στην προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας.

Κατά τη διάρκεια της εικονικής εναρκτήριας τελετής στις 8 Νοεμβρίου, την οποία φιλοξένησε το ETF, εκπρόσωποι των διοργανωτών, των κοινωνικών εταίρων, εμπειρογνώμονες επαγγελματικού προσανατολισμού και περιφερειακοί εταίροι περιέγραψαν τους στόχους της πρωτοβουλίας και προσβλέπουν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις προοπτικές σταδιοδρομίας των πολιτών.

Ο προϊστάμενος του τμήματος ΕΕΚ και δεξιοτήτων Antonio Ranieri του Cedefop ενημέρωσε σχετικά τους συμμετέχοντες: «Η μεγάλη αναντιστοιχία δεξιοτήτων αποτελεί θεμελιώδες χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργοδοτών και των εργαζομένων και των επενδύσεων στη μάθηση. Χρειαζόμαστε ισχυρότερο επαγγελματικό προσανατολισμό με συνέργειες μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής».

Στόχοι της πρωτοβουλίας

Οι ειδικοί στόχοι του παγκόσμιου μήνα σταδιοδρομίας είναι οι εξής:

 • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία του αποτελεσματικού επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης·
 • προσδιορισμός κοινών προκλήσεων για την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και τοπικών ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τα τοπικά πλαίσια·
 • προβολή υψηλής ποιότητας, καθώς και καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της στήριξης της επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικά πλαίσια και για εκπαιδευόμενους σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας· και,
 • διάδοση της έρευνας που αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί σχετικά με τον σχεδιασμό και την παροχή αποτελεσματικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Αναδημοσίευση  The IAG launches the first Global Careers Month, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία