Για 14η συνεχή χρονιά, το 2023, η ALL DIGITAL, η ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί δίκτυα κέντρων ψηφιακών ικανοτήτων και ενδιαφερόμενους φορείς, θα πραγματοποιήσει τις ψηφιακές εβδομάδες ALL DIGITAL Weeks, την ετήσια εκστρατεία ψηφιακής ένταξης και ενδυνάμωσης που περιλαμβάνει κέντρα, βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα, σχολεία και άλλους χώρους σε όλη την Ευρώπη – που με την πάροδο του χρόνου βοήθησαν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να συνδεθούν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο ή να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το 2023 η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 3 εβδομάδων από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου. Θα περιλαμβάνει διεθνείς και εθνικούς εταίρους και συμμετέχοντες οργανισμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ALL DIGITAL Weeks 2023 θα συμβάλει δυναμικά στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενέργειές του θα βασίζονται στο σύνθημα «Ενισχύστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες», το οποίο αποτελεί έκκληση για δράση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και κάθε άτομο που ζει στην Ευρώπη να μάθει νέες δεξιότητες, βασικές και προηγμένες, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αυτοπεποίθηση. Η εκστρατεία θα υποστηρίξει επίσης την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι τρεις εβδομάδες της εκστρατείας θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα βασικά θέματα βάσει των οποίων θα οργανωθούν όλες οι εκπαιδεύσεις και οι εκδηλώσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Θα καλύπτει Ψηφιακές Δεξιότητες για «Ισότητα, Ποικιλομορφία και Ένταξη» που θα περιλαμβάνει θέματα όπως η μετανάστευση, ο εκδημοκρατισμός, το χάσμα των φύλων, η εθνικότητα. DigComp και Πιστοποιήσεις Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Ψηφιακή παιδεία και πολιτισμός στα ψηφιακά μέσα, Κυβερνοασφάλεια και ασφαλέστερο διαδίκτυο, Ψηφιακές Δεξιότητες για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Ψηφιακές Δεξιότητες για συγκεκριμένους τομείς.
Η διεθνής εκδήλωση έναρξης της εκστρατείας θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις 19 Απριλίου 2023, με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής, φορέων της ψηφιακής εκπαίδευσης και τα μέλη της ALLDIGITAL. Δεδομένου ότι η εκστρατεία στοχεύει να δείξει την ανάγκη ενδυνάμωσης όλων των ευρωπαίων πολιτών με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζονται στις σπουδές, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη, προσκαλούμε κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων, παρόχους ΕΕΚ, οργανώσεις δια βίου μάθησης, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικές επιχειρήσεις και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται, να εμπλακεί οργανώνοντας σχετικές διαδικτυακές και δια ζώσης εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του ALLDIGITAL Weeks ανεβάζοντάς τις στον χάρτη των εκδηλώσεων.

Ο χάρτης των εκδηλώσεων θα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς της ψηφιακής εκπαίδευσης, ιδίως σε οργανώσεις βάσης, να παρουσιάσουν τον συγκεκριμένο αντίκτυπο τοπικών εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων, μαθημάτων, διαλέξεων και συνεδρίων που παρέχουν υποστήριξη ψηφιακής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών, μαθητών, εργαζομένων, ηλικιωμένων, μεταναστών και όλων των ομάδων που επηρεάστηκαν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης εκδηλώσεων στον χάρτη θα είναι διαθέσιμες σύντομα!

Η καμπάνια
Η εκστρατεία ALL DIGITAL Weeks είναι μία από τις σημαντικότερες πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες για ένταξη, ενδυνάμωση και απασχόληση. Διοργανώνεται από το ALL DIGITAL Network και λειτουργεί από το 2010. Από τότε, η καμπάνια έχει βοηθήσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να συνδεθούν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο ή να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης διεξάγεται σε κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων, βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα, σχολεία και άλλους χώρους σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο βοηθά περισσότερους από 50.000 Ευρωπαίους από 20+ ευρωπαϊκές χώρες να μάθουν και να εμπνευστούν από το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία για αυτούς, εστιάζοντας στις ευκαιρίες που δίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα αποτελέσματά του. Η εκστρατεία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1)

 

Μάθετε περισσότερα: All DIGITAL Weeks | Enhance Your Digital Skills

 

(1) Disclaimer: Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

Αναδημοσίευση είδησης απο Cyprus Computer Society – CCS.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ