Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, ένα πεδίο διαρκούς καινοτομίας στο οποίο εντάσσονται και εφαρμόζονται νέα τεχνολογικά εργαλεία και εκπαιδευτικές μέθοδοι. Μια εξέλιξη η οποία διανοίγει τεράστιες προοπτικές καθώς το πλαίσιο των εκπαιδεύσεων επανακαθορίζεται και γίνεται πιο προσιτό, διαδραστικό και στοχευμένο. Σημαντική παράμετρος των αλλαγών αυτών, πέραν φυσικά της εξοικείωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών με την τεχνολογία, είναι ότι τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν προϊόν επιστημονικής φαντασίας έχουν γίνει προσιτές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων και εκπαιδεύσεων.

Η Εικονική Πραγματικότητα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας τέτοιας τεχνολογίας. Είναι ένα υποσχόμενο εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει μια διαδραστική και συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία διεγείροντας το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων παρέχοντας τους παράλληλα την ευκαιρία για διερευνητική μάθηση. Επιπρόσθετα, δια μέσω της εικονικής πραγματικότητας, δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς να προσφέρουν μια βιωματική και συνάμα διασκεδαστική εκπαίδευση, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, τεχνικών και εφαρμογών.

Φυσικά, καθώς η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εκπαιδευτές να λάβουν την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση για το πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες της.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το ευρωπαϊκό έργο «Viral Skills», το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο από το Ερευνητικό Κέντρο CARDET. Βασική επιδίωξη του έργου είναι να καλύψει κάποιες αδυναμίες στην εκπαίδευση ενηλίκων και να κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική, μέσω ενός διαδραστικού εικονικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+, υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ιρλανδία) και έχει ως στόχο να φέρει ακόμη πιο κοντά την ιδέα της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, κυρίως σε άτομα με χαμηλές δεξιότητες αλλά και με περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του έργου έχει διαμορφώσει και διαθέτει δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του (https://www.viralskills.eu) μία σύνοψη των διαθέσιμων συστημάτων VR, ένα εγχειρίδιο VR, μία διαδικτυακή βιβλιοθήκη ‘E-Thek’ και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η σύνοψη συστημάτων VR είναι μια ανασκόπηση των πρόσφατων συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, δίνοντας έμφαση στις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσει κανείς ένα εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες δημιουργήθηκε και ένας οδηγός για το πως να στηθεί ένα στούντιο εικονικής πραγματικότητας για τους παροχείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εγχειρίδιο VR απευθύνεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και περιλαμβάνει οδηγίες για την ενσωμάτωση της εικονικής πραγματικότηταςστην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο εγχειρίδιο κάποιος έχει την ευκαιρία να μάθει για την τεχνική εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα, την παιδαγωγική οπτική της εικονικής πραγματικότητας, τη σύγκριση χωρών μεταξύ των εταίρων-χωρών και διεθνών χωρών, τη δημοσκόπηση της ομάδας-στόχου με εκπαιδευτές ενηλίκων, και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και περιορισμένα προσόντα.

Παράλληλα, η διαδικτυακή βιβλιοθήκη, ‘E-Thek’ του Viral Skills, παραθέτει περιγραφές δωρεάν λογισμικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας που ανταποκρίνονται σε ενήλικες μανθάνοντες, συμπεριλαμβανόμενων εφαρμογών κατάλληλων για άτομα με χαμηλές δεξιότητες και λίγα προσόντα. Επίσης, η E-Thek προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με διάφορες εφαρμογές για διαφορετικά λογισμικά πλατφόρμων εικονικής πραγματικότητας.

Επιπλέον, μέσα από το έργο, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 10 ημερών. Μέσω της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, δόθηκε η ευκαιρία σε εκπαιδευτές ενηλίκων να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να εντάξουν και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική τους κατάρτιση προγράμματα εικονικής πραγματικότητας.

Καθ’ αυτό τον τρόπο, το έργο, έχει συγκεντρώσει και προσφέρει μια συνοπτική παρουσίαση και σημαντικότατες πληροφορίες για να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν την εικονική πραγματικότητα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζουν και προσφέρουν. Ενισχύει επίσης το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πως και γιατί η εικονική πραγματικότητα θα έπρεπε να ενσωματωθεί σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων, παρέχοντας επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.viralskills.eu

 

https://paideia-news.com/anakoinoseis-vouli/2021/04/13/i-xrisi-tis-eikonikis-pragmatikotitas-stin-ekpaideysi-kai-katartisi-enilikon/

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Εικονική πραγματικότητα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ