Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό όραμα «Ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AI@EC)» για να καθοδηγήσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) εντός του οργανισμού της. Το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιεί η Επιτροπή είναι νόμιμα, ασφαλή και αξιόπιστα. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει την Επιτροπή για την εφαρμογή της πράξης της ΕΕ  για την ΤΝ, η οποία αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο για την ΤΝ στον κόσμο.

Ας δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή κατά τη χρήση ή την εφαρμογή της ΤΝ:

 • Να δημιουργήσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της (τα άτομα που χρησιμοποιούν, αναπτύσσουν ή αγοράζουν συστήματα ΤΝ) σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των εν λόγω συστημάτων.
 • Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των συστημάτων ΤΝ με βάση τους δυνητικούς κινδύνους τους, χρησιμοποιώντας τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
 • Αποφεύγετε τη χρήση συστημάτων ΤΝ που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια, την ασφάλεια, την υγεία ή τα δικαιώματα των ανθρώπων.
 • Δημιουργία δομών εντός του οργανισμού για τον χειρισμό των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά την ΤΝ.

 

Το σχέδιο της Επιτροπής για ένα ασφαλές, δίκαιο και ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μέλλον

Η ανακοίνωση περιγράφει το σχέδιο της Επιτροπής για την ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) κατά τρόπο ασφαλή, δίκαιο και κατανοητό για τους ανθρώπους. Αυτό συνεπάγεται τη βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων για διαφανή και δεοντολογική χρήση της ΤΝ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ως στόχο να παράσχει στήριξη και καθοδήγηση σε άλλες δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες ΤΝ. Επιπλέον, η Επιτροπή σχεδιάζει να προωθήσει συμπράξεις με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες GovTech, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και τους πόρους τους για την προώθηση της υπεύθυνης ανάπτυξης της ΤΝ σε διάφορους τομείς και υπηρεσίες.

Δεξιότητες ΤΝ για όλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι βαθιές αλλαγές που θα επιφέρει η ΤΝ στις διαδικασίες εργασίας μας ενισχύουν τη δέσμευσή μας για πλήρη ψηφιοποίηση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί βασική αποστολή του Επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα από τη θέση ή την ηλικία, καθώς αποτελούν το θεμέλιο της εργασίας. Οι δεξιότητες ΤΝ θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτού του μετασχηματισμού. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για όλους και η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες μεταξύ του προσωπικού. Για να υποστηριχθεί αυτό, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει στοχευμένη κατάρτιση και καθοδήγηση, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση και ανακαλύψτε το στρατηγικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εσωτερικής ανάπτυξης και χρήσης νόμιμης, ασφαλούς και αξιόπιστης ΤΝ.

 

 

Αναδημοσίευση είδησης  από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ