Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν έγγραφα, καθώς και να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, μέσω των ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας στο τηλέφωνό τους. Θα είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας σε πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα είναι επωφελής για τους Ευρωπαίους, καθώς οι εν λόγω πλατφόρμες θα υποχρεούνται να αποδέχονται τη χρήση ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για να αποδείξουν την ηλικία τους. Η χρήση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας θα γίνεται πάντα με επιλογή του χρήστη.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό,  τα κράτη μέλη θα προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με την απόδειξη άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών, για παράδειγμα, της άδειας οδήγησης, των διπλωμάτων και του τραπεζικού λογαριασμού τους. Τα πορτοφόλια θα παρέχονται από οντότητες αναγνωρισμένες από τα κράτη μέλη, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται δημόσιες αρχές ή ιδιωτικοί οργανισμοί. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να ανταλλάσσουν άσκοπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· πρόκειται για μια λύση που δίνει στους Ευρωπαίους την επιλογή, ώστε να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που ανταλλάσσουν.

Η πρόταση συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής προκειμένου να αποδώσει καρπούς το συντομότερο δυνατόν, καλώντας τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να ξεκινήσουν αμέσως τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η εν λόγω εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί ταυτόχρονα με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα για τις τεχνικές πτυχές της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»  και πολλά κράτη μέλη έχουν προβλέψει τη χρήση λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, στα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

Το πλαίσιο αυτό υπάρχει στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πυξίδας της Επιτροπής για το 2030, η οποία καθορίζει ορισμένους στόχους και ορόσημα τα οποία θα συμβάλει στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία· και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID). Ως εκ τούτου, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα συμβάλλει στην επίτευξη του σχεδιαζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021

 

Αναδημοσίευση European Commission proposes a trusted and secure Digital Identity for all Europeans , δημιουργήθηκε από Diem Tran.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

A trusted and secure European e-ID - Regulation

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ